מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פועל למנוע טביעות של ילדים במגזר הבדואי בנגב

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ממשיך בעשייה למען מתן שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וחיזוק האוכלוסייה בנגב ובגליל. ממשלת ישראל שמה למטרה לפעול לפיתוח כלכלי –חברתי לקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב, להביא לצמצום פערים בינה לבין כלל האוכלוסייה ולקידום שגשוגה ושילובה בחברה הישראלית. במסגרת החלטת ממשלה 1279 מיום 14.03.2022, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי תומך ברשויות הבדואיות ופועל להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב בהיקף של 1.5 מיליון ₪.

ילדים בדואים טובעים למוות יותר מכלל הילדים הערבים והיהודים. הטביעה הינה גורם התמותה השני בשכיחותו, המהווה 10% מכלל מקרי התמותה מהיפגעויות של ילדי המגזר.

על פי דוח ארגון "בטרם" לשנת 2022, הילדים הערבים והבדואים נמצאים בסיכון מוגבר לפגיעות ולתמותה כתוצאה תאונות. על פי הנתונים, הסיכון של ילד בדואי למות בתאונה הוא גבוה פי 6.3 מהסיכון של ילד יהודי בדרום. על פי דוח ארגון בטרם לשנת 2021, הסיכון לתמותה כתוצאה מטביעה משתנה בין קבוצות שונות של אוכלוסייה וחתך סוציו-אקונומי. שיעור התמותה מטביעות בקרב ילדים ובני נוער ערבים המתגוררים במחוז דרום (אשר ברובם הגדול הינם בדואים) גבוה פי 7.3 משיעור התמותה בקרב יהודים. כמו כן נמצא כי אין הבדלים משמעותיים בין שיעורי התמותה בקרב יהודים לשיעורי התמותה בקרב ערבים שאינם מתגוררים במחוז דרום. עוד עולה מהנתונים כי שיעור התמותה ביישובים בעלי דירוג חברתי- כלכלי נמוך (אשר רבים מהם ערביים, במחוז דרום ובמחוזות אחרים) גבוה פי 9.1 בהשוואה ליישובים בעלי דירוג חברתי-כלכלי גבוה.

על פי המלצות דוח בטרם יש להמשיך לפתח וליישם מהלכים בשטח שמותאמים תרבותית לחברה הבדואית. לפיכך החליט המשרד לפרסם פנייה לאיתור גופים פרטיים או ציבוריים בעלי ידע וניסיון לצורך התקשרות לרכישת שירותים במסגרת מיזם משותף, ללא כוונת רווח, להפעלת חוגי שחייה ברשויות המקומיות במגזר הבדואי בנגב.

חוגי שחייה אלו צפויים להוריד דרמטית את שיעורי הטביעה במגזר הבדואי ולהציל חיים.

המשרד פועל כל עת לפיתוח כלכלי חברתי של האוכלוסייה הבדואית בנגב במטרה לצמצם פערים בינה לבין כלל האוכלוסייה הכללית. כמו כן פועל לשילוב המגזר בחברה הישראלית ולהביא לשיפור המענים החברתיים באמצעות יצירת מענים משלימים לפעולות הממשלה והשלטון המקומי.