מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מלגות לסטודנטים

​​​​​

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יקצה 10 מיליוני שקלים עבור מלגות לסטודנטים!

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ממשיך בעשייה למען חיזוק האוכלוסייה בנגב ובגליל ולצמצום פערים. המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום פערים בין הרשויות המקומיות בנגב ובגליל לבין הרשויות המקומיות החזקות במרכז הארץ. אחד האמצעים העיקריים לצמצום הפערים הוא באמצעות הגברת הנגישות להשכלה הגבוהה. ישנו קשר חזק בין השכלה גבוהה לבין שיעורי התעסוקה וגובה ההכנסה של האדם המשכיל.

המשרד פועל רבות בתחומי החינוך, החינוך הבלתי פורמאלי וההשכלה הגבוהה. לקיום תכניות ופרויקטים בתחום החינוך ישנו תפקיד חשוב מאוד בחיזוק האוכלוסייה המקומית, צמצום פערים, חיזוק הרשויות המקומיות וכפועל יוצא מכך גם חיזוק הכלכלה, המקומית והארצית.

הקצאת התקציב לרשויות המקומיות יאפשר להן לחלק מספר גבוה יותר של מלגות לשנת הלימודים הקרובה. המטרה במהלך זה היא חיזוק הצעירים אשר מגיעים מרקע חלש יותר והם או בני משפחותיהם מוכרים למחלקות הרווחה המקומיות.

המשרד יקצה 600 מלגות, בנות 5000 ₪ כל אחת (סה"כ 6 מיליון ₪) עבור מסלול כללי, בו הסטודנט יוכל לקבל את המלגה עבור כל תואר אקדמאי המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה. מסלול נוסף יכלול 600 מלגות (3 מיליון ₪)  עבור מקצועות המצויים במחסור באזורי הנגב והגליל על מנת לתמרץ את הסטודנטים לרכוש השכלה בתחום ולאחר מכן לעבוד בו. המסלול השלישי יכלול 200 מלגות (מיליון ₪) עבור מקצועות בתחום החקלאות, על מנת לחזק את החקלאות הארץ ישראלית ולהחזיר את הצעירים לענף.

מלגות אלו יאפשרו לסטודנטים לפתח אפשרויות תעסוקה מגוונות, כחלק מהחזון להפוך את הנגב והגליל למרכזים עצמאיים ולשפר את איכות החיים ולהבטיח את עתיד האזורים הללו.