מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

חיזוק הרפואה בנגב ובגליל

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פועל באופן מתמיד לצמצום הפערים וחיזוק מערך הרפואה בדגש על טיפוח ההון האנושי והכשרת הדור הבא של מנהלי המחלקות בבתי החולים בגליל ומקדם תוכניות מצוינות החל מתלמידי תיכון, סטודנטים לרפואה, סטז'רים, מתמחים ואפילו תכניות שנועדו לעלות רופאים לארץ שיבואו להתיישב בגליל. בשנים האחרונות משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי גיבש תוכנית כוללת לחיזוק הרפואה בגליל ובמסגרתה הוביל את המהלך הקמת הפקולטה לרפואה בצפת וממשיך לפעול להרחבת שעריה. זאת, במקביל למתן מלגות לסטודנטים לרפואה ולסטאז'רים בגליל, המקדמים מיזמים בקהילה בה הם חיים במסגרת תוכנית "בוחרים גליל".

חיזוק הרפואה בגליל

הקמת בית הספר לרפואה בצפת - במסגרת החלטת ממשלה 2090 בשנת 2011 נחנכה הפקולטה לרפואה בצפת, שהנו בית הספר הראשון לרפואה בגליל. הפקולטה מציעה שני מסלולי לימוד מסלול קליני (3 שנים) לישראלים בוגרי שלוש שנות רפואה בחו"ל ומסלול פרה–קליני (4 שנים) לבוגרי תואר ראשון במדעי החיים ובמדעי הרפואה. הפקולטה מהווה עוגן מרכזי ותורמת לפיתוח ומיתוג האזור כולו כמרחב מחקר ומדעים, כיום לומדים בפקולטה למעלה מ– 600 סטודנטים, בעתיד מתוכננים ללמוד למעלה מ- 1,000. המשרד השקיע כ- 30 מיליון ₪ בהקמת בבית הספר לרפואה בצפת.

שדרוג בתי חולים, הקמת מכוני מחקר ושדרוג מעבדות - הקמת מכוני מחקר ומרחבי הוראה בפוריה, נהריה, זיו ונצרת. במסגרת החלטת ממשלה 3719, בעקבות הקמת הפקולטה לרפואה בצפת ולטובת קליטת הסטודנטים, בוצע עבודות להרחבת בית החולים בגליל ובתוך כך הקמת מכוני מחקר, בניית מעבדות חדשות ותוספת מחלקות בשותפות עם אוניברסיטת בר-אילן, בהיקף כולל של 30 מיליון ₪. במסגרת מהלך זה נבנו 4 מעבדות מחקר בבתי החולים פדה פוריה, זיו, המרכז הרפואי לגליל (נהריה), והמשפחה הקדושה בנצרת. בנוסף, נבנו בבתי החולים כיתות סמינריוניות משוכללות ללימודי הסטודנטים לרפואה.

הנגשת שירותי רפואת חירום ועיבוי מערך רפואת החירום

הפעלת חדר מיון קדמי בקריית שמונה - במסגרת החלטת ממשלה 3740 המשרד מממן את, בהיקף של 12 מיליון ₪ ומעניק לתושבי הגליל שירותי בריאות ורפואה זמינים 24/7 ליד הבית.

 עיבוי מערך רפואת החירום - משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי פעל לחיזוק מערך רפואת החירום בנגב ובגליל. במיזמים משותפים עם ארגוני ההצלה המובילים, "מגן דוד אדום" ו"איחוד הצלה", בעלות כוללת של כ-10 מיליון ש"ח, התבצעו הכשרות לכ-2,000 כונני רפואת חירום ועל ידי זאת, הוגדל מספר המתנדבים ושירותי החירום בנגב ובגליל.

הקמת בריכה הידרותרפית במבואות חרמון לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים - משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי השתתף במימון המרכז במבואות חרמון כשבמרכזו בריכה שיקומית המתמקדת בטיפולי הידרותרפיה ושחייה טיפולית לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. כיום מטופלים בבריכה מעל 800 ילדים ומבוגרים, ביניהם נכי צה"ל, בעלי נכויות פיזיות ונפשיות , מכל הדתות ומכל צורות ההתיישבות במרחב הגליל המזרחי והעליון. כמו כן, הבריכה פועלת גם כמקום אימון לקבוצות תחרותיות בקרב הנכים.  

 פיתוח ההון האנושי בתחום הרפואה בגליל

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מחזק את ההון האנושי בתחום הרפואה החל מתלמידי תיכון, סטודנטים לרפואה, סטאז'ארים בין היתר באמצעות הגעת רופאים מצטיינים לבתי החולים בגליל, מתן מלגות לסטודנטים בפקולטה לרפואה בצפת, הכשרת דור העתיד של מנהלי המחלקות בבתי החולים בגליל.

עבור תלמידי תיכון, גובשה תוכנית "פרחי הנדסה ביו רפואית" המצטרפת לשורה של צעדים אותם מקדם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי במסגרת פעולותיו לצמצום הפערים וחיזוק הרפואה בגליל. במטרה לאפשר לתלמידי תיכון ללמוד תכנים המשלבים בין עולם המדע לעולם הרפואה, המשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל עם עמותת עתידים ומכללת אורט בראודה, הקימו את תוכנית "פרחי הנדסה ביו רפואית" המיועדת לתמידי תיכון וחושפת את התלמידים ללימודים בתחום הרפואה, פיזיקה והנדסה. כדי שישלבו ביתר קלות בלימודי רפואה. (התכנית הסתיימה ולא חודשה).

 עבור סטודנטים וסטאז'ארים גובשה תוכנית "בוחרים גליל". במטרה שהסטודנטים הלומדים רפואה ישתקעו בגליל גם לאחר הלימודים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל יזמו את תוכנית "בוחרים גליל" בשיתוף הסוכנות היהודית ומפעל הפיס, שמטרתה לחבר את הסטודנטים והסטאז'רים לקהילה בגליל, בה הם חיים. התכנית כוללת מלגת לימודים ומחייה, השתתפות בתכנית לחזוק הקשר עם הגליל וייזום של פרוייקטים קהילתיים ואפילו סיוע במציאת עבודה לבני הזוג. בתוכנית 'בוחרים גליל' פועלים סטודנטים מבתי החולים זיו פוריה ונהריה, הסטודנטים מתנדבים בקהילה החל משיפוץ מחלקות והקמת חדרי סטודנטים, מלימוד ילדים שיעורים באנטומיה ובתזונה ובכך גם הילדים נחשפים עוד בגיל היסודי לעולם לימודי הרפואה.

 עבור מתמחים ברפואה גובשה תוכנית "מנהיגות רפואית בגליל" לקידום רופאים מצטיינים בגליל, המעניקה כלים לרופאים צעירים ומובילים ממוסדות הבריאות בצפון לצד מענקי מחקר. התוכנית הוקמה מתוך הבנה שהרופאים הצעירים שבתוכנית הם אלה שיובילו את מערכות הבריאות בגליל בשנים הבאות . תוכנית מנהיגות רפואית בגליל נועדה לפתח את הדור הבא של עתודת המנהיגים הבאים של הרפואה בגליל מתוך כוונה שהמתמחים המשתתפים בתוכנית יוכשרו להיות הדרג הניהולי העתידי בבתי החולים בגליל. התוכנית מעצימה את ההון האנושי של הרופאים בבתי החולים בנגב ובגליל במטרה לחזק את המנהיגות ואת המחקר הרפואי בגליל" הרופאים המשתתפים בתוכנית מקבלים מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מלגות מחקר. התוכנית שמה דגש על העצמת רופאים חוקרים מצטיינים לצד פיתוח תחומי המחקר הרפואי בגליל. המתמחים המקבלים ליווי ותמיכה של רופא בכיר, כל אחד בתחום התמחותו, סדנאות מקצועיות, ורכישת מיומנויות ניהול ומנהיגות. התכנית נועדה להכין את עתודת המנהיגים העתידיים של הרפואה בגליל, לשדרג את רמת בתי החולים בגליל ולפתח תחומי המחקר. היא מתמקדת בהעצמת רופאים-חוקרים מצטיינים בשלושה היבטים: קליני-מקצועי, אקדמי-מחקרי וניהולי-מנהיגותי. המשתתפים בתכנית משתלבים במחלקות המובילות בבתי החולים בגליל, כאשר כל רופא זוכה לליווי צמוד של רופא בכיר – מנטור בתחום התמחותו, אשר תומך בו במחקר ובעבודה הרפואית. כמו כן, המשתתפים זוכים לתכנית קידום מקצועי "תפורה" למידותיהם ולצרכי בתי החולים השולחים. לצד אלה, הרופאים משתתפים בסדנאות מקצועיות, ורוכשים סט כלים ומיומנויות מנהיגות וניהול ומקבלים מענק מחקר.

 עבור רופאים מומחים ולטובת חיזוק תחום המחקר בבתי החולים בגליל הוקמה מינהלת מחקר רפואי בגליל. במטרה לחזק את המחקר הרפואי בגליל והפוך אותו לפורץ דרך, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי הקים מנהלת מחקר רפואי, אשר מממנת יחד עם בתי החולים בגליל מחקרים רפואיים ומאפשרת לחוקרים להמשיך ולהתפתח ולבצע מחקר מתקדם בגליל במקביל להענקת שירותי רפואה מתקדמים. מיום הקמת המנהלת ועד היום הוענקו מענקי מחקר ל-69 רופאים וחוקרים בהיקף כולל של 8.5 מיליון ש"ח. המחקרים הינם בתחומי מחקר רפואי ייחודי לתושבי הגליל, וזאת מתוך הנחת המוצא שמחקרים אלה יתרמו רבות לשיפור הרפואה בגליל מאחר ורבים מהם עוסקים בתחלואה שנתגלתה לראשונה בגליל וכן במחלות ששכיחותן גבוהה באופן מיוחד בגליל. בנוסף, המינהלת יוצרת חיבורים בין חברות תרופות (פארמה) בינלאומיות ובתי חולים בגליל, באמצעות הבאת תקציבים לביצוע מחקרים קליניים בבתי החולים ובמסגרת זו, למעלה מ - 20 מיליון ש"ח הועברו לבתי החולים בגליל מחברות פארמה לצורך ביצוע ניסויים.

 במטרה לעבות את המערך הרפואי בגליל המשרד גיבש תוכנית לעידוד רופאים עלות לארץ ולהתיישב בגליל. משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ממשיך לחזק את הרפואה בגליל ומעודד רופאים לעלות לארץ, להתיישב ולעבוד בבתי חולים ובמוסדות רפואיים בגליל. הרופאים העולים זכאים לקבל סל הטבות ייעודי הכולל השתתפות בשכר דירה ורכב, השתתפות בפעילות תרבות, פנאי וספורט, תגבור לימודים לילדי העולים, סיוע כספי להשתלמויות מקצועיות ומענק התמדה. במסגרת זו המשרד יצר תכנית ייחודית המעניקה לעולים סל הטבות ייעודי הניתן בנוסף להטבות הניתנות לכל עולה. סל ההטבות העשוי להגיע עד לגובה של  50 אלף ₪ למשפחה, שהינו מעבר לסל הקליטה הרגיל הניתן לעולים על ידי המדינה. במטרה שהתכנית לעידוד עליית רופאים לגליל, תסייע למשוך כוח אדם רפואי איכותי למערך הרפואה בגליל שיביא לצמצום פערי הבריאות הקיימים בין הגליל למרכז. במסגרת זו המשרד גיבש "נוהל לקליטת רופאים עולים" המעניק סל הטבות לרופאים שיעלו ארצה, יעבדו ויתיישבו בגליל. במסגרת התוכנית עלו והתיישבו בגליל 9 רופאים מומחים.

חיזוק הרפואה בנגב

הקריה החינוכית השיקומית "עלה נגב" – במסגרת החלטת ממשלה מס' 2025 "תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" אושרה בשנת 2014 ההחלטה להקים בית חולים שיקומי על יסודות הכפר השיקומי "עלה נגב" שבמועצה האזורית מרחבים. קריה שיקומית זו מספקת מענה לצרכים החינוכיים והשיקומיים עבור תושבי אוכלוסיית הנגב הסובלים מלקויות התפתחותיות קשות (שיתוק מוחין, מחלות גנטיות אוטיזים עיוורון חירשות ועוד). הקריה החינוכית השיקומית "עלה נגב" מציעה שירותי שיקום מתקדמים, אשר לא היו קיימים בעבר באזור הנגב וביניהם מחלקת אשפוז יום ראשונה מסוגה, מחלקת שיקום ארוך טווח לתושבי הנגב. מחלקות אלה נותנות מענה שיקומי לאנשים הזקוקים לשיקום בתנאי אשפוז ובנוסף לאנשים לאחר תקופת האשפוז, המתגוררים בבית וזקוקים להמשך טיפול שיקומי שיסייע להם לחזור לאורך חיים עצמאי ככל הניתן. כיום הקריה השיקומית מספקת אלפי טיפולי-חוץ מידי חודש למטופלים מהקהילה. במסגרת החלטת הממשלה הראשונה החל לספק בית החולים כ-72 מיטות אשפוז למקרים שיקומיים לאחר שחרורם מהטיפול הראשוני בבית החוליםבדומה לבית לוינשטיין שבמרכז הארץ. בהחלטה נוספת משנת 2016 הוחלט להרחיב ולפתח את בית החולים והקריה השיקומית "עלה נגב" במסגרת הענקת תקציב ממשלתי נוסף. במסגרת החלטה החדשה משנת 2018 מבצע המשרד התאמות ושיפורים במבני הכפר ובבריכה ההידרותרפית בעלות של 2 מיליון ₪ .

הקמת הקריה השיקומית בתל שבע - במסגרת החלטת ממשלה 3122 הוחלט על הקמת הקריה לחינוך ושיקום עבור ילדים מהחברה הבדואית בנגב, בהיקף כולל כ-15.5 מיליון ₪ וזאת במטרה לתת מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הקריה השיקומית בתל שבע, כוללת מעונות יום שיקומיים ומעניקה מענה לצרכים החינוכיים והשיקומיים ומהווה מנגנון מקצועי, אשר מסייע לאיתור ולשיקום ילדים מגיל לידה עד גיל שלוש. הקריה השיקומית מעניקה שירותים משלימים לחינוך המיוחד על רצף המסגרות והלקויות ובמסגרתה מוקמים מרכז ספורט ומרכז אומנויות המספקים לתלמידי הקריה מסגרת שיקומית טיפולית משלימה על פי צרכיהם תוך שימת דגש על הכשרה טרום מקצועית שתאפשר שילוב הבוגרים בקהילה.

הקמת מרכזים לגיל הרך - במסגרת החלטת הממשלה 2025 "תכנית רב שנתית לפיתוח הדרום" המשרד מקדם יחד עם משרד ממשלה נוספים תקצוב ותחזוקה של מרכזים לגיל הרך וביניהם הקמה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות מרכזי שירותים אינטגרטיביים לגיל הרך ביישובי הדרום. בין הפרוייקטים שבוצעו ניתן למנות את הקמת מבנה חדש שישמש מרכז ייחודי לטיפול בגיל הרך בישוב הבדואי שגב שלום, בבאר שבע הוקם מבנה חדש ובשדות נגב ובנתיבות הסתיים שיפוץ מבנים קיימים ובקרית גת המבנים בשלבים אחרונים של הצטיידות.

  מלגות "בוחרים סורוקה"- בדומה לתכנית "בוחרים גליל", תכנית זו היא תכנית רב שנתית המייצרת לסטודנטים לרפואה אופק מחקרי ומנהיגותי בתחום הרפואה בנגב. התכנית כוללת מענק לימודים לסטודנטים בפקולטה לרפואה בבאר שבע בשנתיים האחרונות ללימודיהם ולסטאז'רים המבצעים את שנת הסטאז' שלהם בבתי החולים בנגב. התכנית יצאה לדרך כאשר ברקע, סגירת מחלקה פנימית ומחסור של 150 רופאים. הפרויקט פעל בשותפות עם מפעל הפיס, הסוכנות היהודית, הפקולטה לרפואה ובתי החולים והעניק מלגות ל-80 סטודנטים ו- 40 סטאז'רים. כיום הפרויקט הסתיים היות והוא עמד ביעדו והביא למצב בו בית החולים סורוקה הפך להיות אחד מהיעדים המבוקשים ביותר לביצוע סטאז' בנגב וכ-80% מהחוסרים במערכת מולאו. 

תוכנית מנהיגות המכשירה את המנהיגות הפרא רפואי - במסגרת המאמצים לקידום מערכת הבריאות בנגב מתקיים שיתוף פעולה בין אוניברסיטת בן גוריון  במסגרת זו הושק מסלול הכשרה מיוחד במסלול מנהיגות אשר מיועד לאנשי בריאות המתגוררים ועובדים בנגב. המסלול נועד להכשיר את דור העתיד של מנהיגי הבריאות אשר ימשיכו להצעיד קדימה את מערכת הבריאות בנגב וישמשו כמחוללי שינוי, תוך חיבור הדוק לשטח ולעשייה הרפואית וקידום הבריאות. הלימודים מאפשרים בניית רשת של משפיעים מכלל חלקי מערכת הבריאות, אשר פועלים להובלת שינוי. במסגרת התוכנית המחלקה לניהול מערכות בריאות, המשולבת בפקולטה למדעי הבריאות ובפקולטה לניהול, יחד עם מרכז מנדל למנהיגות בפקולטה לניהול, הרשות לפיתוח הנגב ובמימון משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. התכנית החלה את שנת הלימודים הראשונה תש"פ עם מחזור של 20 סטודנטים המתגוררים ועובדים בנגב. התוכנית מקדמת מנהיגות וזאת מעבר לתוכנית .הלימודים האקדמית לקראת התואר השני, לצד ביצוע פרויקטים בשטח בשיתוף עם גורמים במערכת הבריאות בנגב 

הקמת אתר למקצועות פרא רפואיים- בשנת 2019 הוקם אתר 'מטפלים בקהילה' שמרכז ומנגיש מידע למשתמש בתחום המרפאים בעיסוק וקלינאי התקשורת בנגב. באתר רשומים כ-185 מטפלים ובכל שנה מספר הפניות למטפלים דרך האתר מגיע לכ-1,000 פניות

הקמת מסלול ללימודים פרא רפואיים בספיר -  

 סרטון על חיזוק תחום הרפואה בגליל