מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קליטת עליה

20.10.2022

​​​​​

קליטת עליה

התכנית לקליטת עליה מתקיימת באמצעות החלטת ממשלה מספר 1319 לעידוד עליה ליישובי הנגב והגליל.


תכנית זה מתקיימת מתוך אמונה כי העלייה למדינת ישראל מעשירה את כוח העבודה הן בהיקפי כוח האדם והן בגיוון המקצועות. בנוסף, העלייה מביאה איתה השקעות הון בישראל הן באופן ישיר על ידי העולים והן באופן עקיף על ידי מעגלים רחבים יותר בייחוד בקרב זכאי עלייה שנותרו בחו"ל. כתוצאה מכך עולה התוצר הלאומי וכלכלת ישראל יוצאת נשכרת מכל עולה שמגיע. העלייה מביאה לגידול במקורות ההכנסה והתעסוקה ומענה לחוסרים במגוון מקצועות במשק. השתלבות עולים במשק הישראלי מהווה גורם בעל השפעה ניכרת על הצמיחה הכלכלית. לצד זאת, העלייה ליישובי הנגב והגליל משנה את מאזן ההגירה ביישובים רבים להגירה חיובית ומחזקת את היישובים הקיימים.

 

במסגרת התכנית, סל תמריצים ייחודי בסכום כולל של 8 מיליון ₪ יינתן לרשויות המקומיות הקולטות עולים חדשים בעלי מקצועות מבוקשים ובמחסור שהוכרו כזכאי סיוע כעולה על פי נהלי משרד העלייה והקליטה. באמצעות סל התמריצים הרשויות יוכלו להפעיל מועדוני עולים, פעילויות פנאי ותרבות ותכניות לשילוב העולים בחברה הישראלית.

בנוסף לתכנית הזו, על רקע המלחמה באוקראינה ובמסגרת החלטת הקבינט לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר גיבשו תכנית משותפת בסך של כ- 22 מיליון ₪, שמרחיבה את הסיוע לעולים לצד מענקים ישירים לעולים חדשים "בעלי מקצועות שבמחסור". זאת בנוסף לסל התמריצים שניתן לרשויות קולטות עולי אוקרינה.

 לפרטים נוספים וטקסי הנחת אבן פינה ל ״בית העולה" השונים: