מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

פניה להערות ציבור באשר לטיוטת תיקון מבחן התמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער

מכרז סגור

פניה להערות ציבור באשר לטיוטת תיקון מבחן התמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער

אייקון תאריך תאריך פרסום: 26.08.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 05.09.2019 #
26.08.2019
​1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מעוניין לקבל את הערות הציבור באשר לטיוטת תיקון מבחן התמיכה במוסדות ציבור לצורך פיתוח כפרי נוער, לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות המצויות בפריפריה הגיאוגרפית וזאת, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי של התיקון למבחן התמיכה.
2. נוסח טיוטת התיקון למבחן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: WWW.negev-galil.gov.il​ 
3. כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטת התיקון למבחן התמיכה, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב לכתובת דואר אלקטרוני: drors@png.gov.il  המועד האחרון למתן הערות הינו יום חמישי, ה' באלול  תשע"ט,  5 בספטמבר 2019 בשעה 12:00. לאחר מועד זה יגובש נוסח סופי של תיקון המבחן, ככל שיוחלט לפרסמו.
4. אין האמור לעיל מהווה התחייבות לביצוע התיקון או למתן תמיכה בעתיד