מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב לשנת 2022

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב לשנת 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 06.10.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 28.11.2022 #
06.10.2022

קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב לשנת 2022

יש לשים לב כי הועלה קובץ עדכני למענה לשאלות הבהרה

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב לשנת 2022

 

 1. המשרד רואה חשיבות רבה בצמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות ליישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. בתוך כך מקדם המשרד פרויקטים מחוללי שינוי בתחומים החברתי והכלכלי באזורים אלו.

במסגרת החלטת ממשלה 853 הוחלט על הקמת צוות בין משרדי לטובת יישום מהלך העתקת יחידות צה"ל לנגב, זאת במטרה למנף את פיתוח הנגב כתוצאה מהעתקת מחנות צה"ל לאזור.

ביום 14.11.2021 החליטה הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין משרדי ולתת להן משנה תוקף במסגרת החלטת ממשלה "אימוץ המלצות הצוות הבין משרדי לאור העתקת מחנות צה"ל לנגב" שמספרה 625, ואשר מטרותיה הן: האצת הפיתוח הכלכלי והתעסוקתי, עידוד הגירה חיובית, שיפור תדמית הנגב ויישוביו, הגדלת היצע הדיור, הגדלת היקף המשרתים מאזור הנגב ביחידות הטכנולוגיות בבסיסים, חיזוק היישובים והשלטון המקומי, הגדלת היצע התרבות והפנאי ופיתוח תשתיות אזרחיות.

בתוך כך סעיף 31 בהחלטה 625 מנחה את המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לעודד את תרבות הפנאי, הבילוי וחיי הקהילה באמצעות קול קורא תחרותי להשקעה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ב"רשויות המטרה", כפי שיוגדרו להלן, אשר יציגו כדאיות כלכלית ותשואה חברתית.

בהתאם לזאת מפרסם המשרד קול קורא, שמטרתו לתמוך ברשויות המטרה בנגב במיזמי תרבות, פנאי ובילוי. 

 

 1. תנאי סף:
  • מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית בלבד.
  • הרשות המקומית הינה אחת מ"רשויות המטרה" (רשויות מקומיות בהתאם להגדרת החלטת ממשלה 625, קרי, אופקים, דימונה, ירוחם, ערד, באר שבע, נתיבות והמועצה האזורית שדות נגב)
  • על התכנית להציע מיזם העוסק באחד או יותר מתחומי התרבות, הפנאי והבילוי הבאים (רשימה סגורה): מוסיקה, מחול, קולנוע, משחק, אמנות, תיאטרון, ספורט, קולינריה, יצירה.
  • מבקשת התמיכה הגישה תכנית עסקית מפורטת למיזם תרבות, ו/או פנאי ו/או בילוי.
 2. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים
 3. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 2.11.2022 בשעה 14:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' לילך נסים, מנהלת תחום רשויות ופיתוח אסטרטגי בכתובתlilachni@png.gov.il   תחת הכותרת:  "קול קורא לתמיכה במיזמי תרבות, פנאי ובילוי ברשויות המטרה בנגב לשנת 2022".
 4. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 28.11.2022 .את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, יש להגיש בקבצי PDF סרוקים (ומכווצים במידת הצורך) וחתומים לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 5. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 15264.
 6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.