מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא להשתתפות בתכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי
בתי-ספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל
תשפ"ג

מכרז סגור

קול קורא להשתתפות בתכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי-ספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"ג

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.08.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.09.2022 #
02.08.2022

קול קורא להשתתפות בתוכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי הספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"ג 

לתשומת לב הרשויות, עלה קול קורא מתוקן: קול קורא להשתתפות בתוכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי הספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"ג.  יש לפעול בהתאם להוראות נוסח זה, העדכני יותר.

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא להשתתפות בתוכנית חונכות "צומחים יחד" לתלמידי בתי הספר ברשויות מקומיות בפריפריה החברתית לשנה"ל תשפ"ג
 2. המשרד קיבל החלטה להקצות תקציב להפעלת חונכויות ברשויות המקומיות בפריפריה החברתית, כפעילות חינוכית אקס-קוריקולום, על ידי ספקים מומחים במתן שירותים חינוכיים.
 3. במסגרת הפרויקט מוצעים שני סוגי חונכויות: פרטנית וקבוצתית. הרשויות המקומיות אינן נדרשות להשתתף בהוצאות לטובת החונכויות, אך הן נדרשות להעמיד משרד לעבודת הרכז היישובי, להקצות שני חברים לתפעול הועדה היישובית, לספק את רשימת התלמידים שיכללו בפרויקט ולהקצות מקומות ציבוריים בתחום הרשות בהם תתקיים החונכות לטובת הפעלת הפרויקט.
 4. רשויות מקומיות אשר עונות על התנאים ומעוניינות בהקצאת שעות שירותי חונכות, מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול הקורא.
 5. הקול הקורא הינו לשנה"ל תשפ"ג ומיועד להקצאת שירותי חונכות בלבד. המשרד יקבע את התקציב ואת כמות החונכויות בהתאם לניקוד המפורט בקול הקורא.
 6. עיקרי תנאי הסף:
  • רשות מקומית שכל שטחה או שכונותיה מצויות בפריפריה החברתית.
  • לפחות 200 ילדים וילדות בגילאי 5-19 מתגוררים בשטחה המוגדר "פריפריה חברתית".
  • הרשות המקומית מתחייבת להפעיל את הפרויקט בכל המגזרים המצויים בשטחה, כמוגדר בקול קורא.
 7. מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 22.08.2022, בשעה 12:00, שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' טליה בייקין, מנהלת תחום חינוך ופנאי, בכתוב:talibe@png.gov.il, תחת הכותרת: "שאלות הבהרה לקול קורא צומחים יחד תשפ"ג". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד במרוכז לאחר התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה.
 8. מועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 15.09.2022 כולל, על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים, טפסי הבקשה והנספחים הדרושים- מלאים וחתומים, כמפורט במסמכי הקול קורא, בפורמט של קובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 9. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 15001.
 10. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.