מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא למרכזי צעירים מצטיינים בגליל עבור פעילות יוצאת דופן לקידום תחום הצעירים בגליל

מכרז סגור

קול קורא למרכזי צעירים מצטיינים בגליל עבור פעילות יוצאת דופן לקידום תחום הצעירים בגליל 2022

אייקון תאריך תאריך פרסום: 31.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 22.08.2022 #
31.07.2022

קול קורא למרכזי צעירים מצטיינים בגליל עבור פעילות יוצאת דופן לקידום תחום הצעירים בגליל 2022

 

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן- "המשרד") מזמינים את מרכזי הצעירים בגליל, להגיש מועמדות לקבלת תעודות הכרה למרכזי צעירים מצטיינים "לקידום פעילות לצעירים בגליל" לשנת 2022.
 2. כחלק מהקשר עם מרכזי הצעירים ובמטרה לעודד פרויקטים ייחודים במרכזים יחלק המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל תעודות הכרה למרכזי צעירים מצטיינים עבור פעילות ייחודית לקידום צעירים בגליל, במסגרת ועידת הגליל.
 3. רשויות העונות על תנאי הסף, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא.
 4. עיקרי תנאי הסף:
  • מרכז הצעירים הנתמך על ידי המשרד במסגרת "קול הקורא לתמיכה במרכזי צעירים בערים, במועצות מקומיות ובמועצות האזוריות, בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית לשנת 2022" של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
  • מרכז הצעירים נמצא ברשות הממוקמת בגליל. "גליל"- הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1991.
  • לפרס עבור הפעילות- הפעילות התקיימה או מתקיימת בין השנים 2020 ואילך
 5. הגשת הבקשות:
  • הגשת מועמדות : יש להגיש מועמדות בכתב למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת הדוא"ל: eldady@png.gov.il , עד ליום בשעה 22.8.2022.
  • שאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה אלדד ימין בדואר אלקטרוני: eldady@png.gov.il לא יאוחר מיום 11.8.22 בשעה 23:59

 שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. השאלות והתשובות בנוגע לקול קורא יפורסמו באתר המשרד .

 • בקשות התמיכה (נספח א') זה יוגשו בשפה העברית, נספחים נוספים (שאינם חובה) ניתן להגיש גם בשפה אחרת.
 1. יתר תנאי הסף, אמות המידה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 2. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.