מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

 קול קורא למתן קורסי אנגלית מדוברת בטלפון

מכרז סגור

 קול קורא למתן קורסי אנגלית מדוברת בטלפון

אייקון תאריך תאריך פרסום: 31.07.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.08.2022 #
31.07.2022

 קול קורא למתן קורסי אנגלית מדוברת בטלפון

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מציע קורסי אנגלית מדוברת באמצעות ספק: ג'רוזלם פוסט, שיועברו על ידי מורים מקצועיים במסגרת תכנית Lite Talk של הג'רוזלם פוסט.
 2. המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מעוניין לסייע לצעירים בפריפריה בנגב והגליל, לשפר האנגלית שלהם ולהתקדם בתחום התעסוקתי והעסקי, ומציע חבילת שיעורים פרטיים טלפוניים מסובסדת במסגרת תכנית Lite Talk היוקרתית של ה-Jerusalem Post.
 3. מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 4. עיקרי תנאי הסף:
  • רשויות מקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית שבתחומן מרכז צעירים.
  • ההטבה מיועדת לסטודנטים, מבקשי-עבודה ועצמאים מקרב צעירי תושבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית; בגילאים 18-40.
 5. על הרשות מבקשת התמיכה לצרף לבקשה את כל המסמכים והנספחים הדרושים, כמפורט במסמכי הקול קורא.
 6. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 15.8.22 עד השעה 12:00 המעוניינות לקחת חלק במיזם זה, פנייתן תעשה על ידי הגשת נספח א' לקול הקורא, טופס הבקשה מלא וחתום, בדוא"ל: TomerSa@png.gov.il
 7. יתר תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים, מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 8. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.