מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

פניה מוקדמת לקבלת מידע (R.F.I.) מספר 01/2022 בנושא הפעלת עמדות רפואת חירום

מכרז סגור

פניה מוקדמת לקבלת מידע (R.F.I.) מספר 01/2022 בנושא הפעלת עמדות רפואת חירום

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.02.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.02.2022 #
02.02.2022

  1. בכוונת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") לפעול בתחומי מענה חירום רפואי למגוון תרחישים, ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית כהגדרתן (כשהכוונה בעיקר למצבים מסכני-חיים כדוגמת: דום לב, מצבי אלרגיה חמורה-אנפילקסיס, פגיעות או פציעות קשות).
  2. לצורך כך, המשרד מעוניין להנגיש מענים אלה באמצעות עמדות רפואת חירום ציבוריות (להלן: "עמדות"), אשר תוצבנה ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית, הן באזורים מאוכלסים בערים והן באזורים מתויירים במרחב הכפרי, ותאפשרנה מתן מענים מידיים לתרחישים שצוינו.
  3. מהות הפניה: 

פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בהתאם לתקנה 14א' לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993. אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים ו/או לראות בה התקשרות משום סוג. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 

  1. עיקרי מפרט המענה המבוקש:

4.1 במסגרת RFI זה מבקש המשרד לקבל מידע מפורט אודות היכולות המפורטות של ספקים לאפיין, לספק, להקים ולתפעל עמדות חכמות לרפואת חירום (להלן: "עמדות") ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתיתתוך התייחסות אל היכולות המפורטות בנוסח הפניה המלא.

 

4.2 נתונים אודות הספק - לרבות היקף פעילות, וותק פעילות בתחום הפעלת עמדות חירום, מספר העובדים, מחזור כספי בשלוש שנים האחרונות, סוגי לקוחות כולל מאפייני לקוח, פרטי לקוח ופירוט השירות הניתן. 

 

  1. את המידע יש להעביר למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל באמצעות כתובת דואר אלקטרוני: yanivst@png.gov.il תחת הכותרת: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) – עמדות רפואת חירום". את המענה יש להעביר לא יאוחר מיום ג', 15.2.2022 בשעה 12:00 ולוודא אישור קבלה בדואר אלקטרוני חוזר. פניות שלא ישלחו לכתובת דואר אלקטרוני זו כנדרש לא ייבחנו.

 

  1. בנוסח הפניה המלא ניתן לעיין באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: https://mr.gov.il

 

  1. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בפניה המלאה, הוראות הפניה המלאה גוברות.

 

 ועדת המכרזים המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל