מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בעיריית אילת ובחבל אילות לטובת קיום אירועים בין לאומיים

מכרז סגור

קול קורא לתמיכה בעיריית אילת ובחבל אילות לטובת קיום אירועים בין לאומיים

אייקון תאריך תאריך פרסום: 27.12.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 16.02.2022 #
02.01.2022

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום "קול קורא לתמיכה בעיריית אילת ובחבל אילות לקיום אירועים בין לאומיים" (להלן: "הקול הקורא").
  2. מטרת הקול הקורא והתמיכה, לתמוך באירועים בין לאומיים, לעודד ולסייע בקידום ובשיווק אירועים רבי משתתפים שימשכו מבקרים לאזור, זאת במטרה ליצור תוכן תיירותי וחוויותי, שיעניק ערך מוסף לביקור באילת ובחבל אילות.
  3. רשויות מקומיות אשר עונות על תנאי הסף שנקבעו בקול קורא מתבקשות להגיש בקשה על פי המפורט בקול קורא.
  4. תמצית תנאי הסף: מבקשת התמיכה הינה רשות מקומית בלבד הממוקמת באחת מרשויות התכנית, אשר הגישה בקשה לתמיכה על גבי הנספחים המצורפים והגישה תכנית עבודה מילולית ותקציבית בהתאם להנחיות הקול קורא.
  5. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 23.01.2022 בשעה 12:00. שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת: miritb@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתמיכה בעיריית אילת ובחבל אילות לקיום אירועים בין לאומיים". מענה לשאלות הבהרה יפורסם באתר המשרד.
  6. המועד האחרון להגשת הבקשות לתמיכה הינו 16.02.2022. את טופס הבקשה מלא וחתום ואת כלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית עבודה מילולית ותקציבית, יש להגיש סרוקים וחתומים באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לכתובת:miritb@png.gov.il  
  7. המשרד אינו מחויב לקבל בקשה כלשהי ורשאי לבטל את הקול קורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא, לרבות כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.
  8. תנאי הסף, אמות המידה לתקצוב ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: https://negev-galil.gov.il
  9. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.