מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – החברה הערבית והבדואית

מכרז סגור

קול קורא הסרת חסמים תקציביים 2021 - חברה ערבית ובדואית

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 12.12.2021 #
06.12.2021

משרדנו מעדכן על דחיית מועד ההגשה במסגרת קול קורא הסרת חסמים תקציביים 2021 – החברה הערבית והבדואית, מיום רביעי הקרוב ה-8.12.2021 בשעה 12:00, ליום ראשון 12.12.2021 בשעה 12:00.

 

תשומת ליבכם כי ההגשה הינה באמצעות מערכת מרכב"ה – מספר קול קורא 14026.

כמו כן, תשומת ליבכם כי אין להגיש בקשות למספר קול קורא 14027 – אשר מיועד למגזר היהודי והחברה הדרוזית.

 

ביום ראשון ה-28.11.2021, בשעה 11:00 התקיים וובינר למעבר על עיקרי תנאי הסף של קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – החברה הערבית, הבדואית, המגזר היהודי והחברה הדרוזית.

 

נבהיר כי, לא אופשר הליך של שאלות הבהרות על מנת לשמור על שוויוניות הליך הקול קורא. משכך, הוובינר נועד למתן דגשים והצגת עיקרי תנאי הסף כלשונם בקול קורא.

 

להלן קישור להצטרפות באמצעות הזום:

https://us02web.zoom.us/j/82349036701?pwd=Tk5RdFVObDhOSTdlU1NyTXpyNnU2UT09

 

נשמח להשתתפותכם.

 

תאריך פרסום: 7.11.2021                                   תאריך אחרון להגשה: 8.12.2021

 1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מודיע על פרסום קול קורא לתמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית לשנת 2021 – החברה הערבית והבדואית כחלק ממדיניותו של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לצמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות לתושבי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל, בכוונת המשרד, לסייע לרשויות מקומיות ואשכול רשויות מקומיות בגליל, בנגב ובפריפריה החברתית, לקדם תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב.
 2. קול קורא זה מיועד לרשויות מקומיות אשר נכללות ברשימת "יישובי ורשויות התכנית" וזאת במסגרת החלטת ממשלה מספר 550 מיום 24.10.2021, "תכנית הממשלה לפיתוח כלכלי בחברה הערבית עד לשנת 2026", בה נקבע כי, בשנת 2021 יקצה המשרד תקציב של עד 40 מיליון ₪ לטובת פרויקטים לקידום ופיתוח כלכלי, המייצרים חיסכון בהוצאות או הכנסות ל"יישובי ורשויות התוכנית". תקציב נוסף בגובה של עד 10 מיליון ₪ יוקצה לרשויות מקומיות המשתייכות ל"יישובי הבדואים בדרום". 
 3. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
 4. תמצית תנאי הסף:
  • א. "יישובי ורשויות התכנית": אבו גוש, אכסאל, אעבלין, ברטעה, עין א-סהלה, מועאוויה, בענה, ג'דיידה, מכר, ג'לג'וליה, ג'סר א-זרקא, ג'ש (גוש חלב), ג'ת, דבורייה, דייר אל-אסד, דייר חנא, זמר, טורעאן, יפיע, כאבול, כאוכב אל-היג'א, כפר ברא, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קרע, מג'ד אל כרום, מזרעה, מעיליא, מוסמוס, זלפה, מושיירפה, ביאדה, סאלם, משהד, נחף, ע'ג'ר, עיילבון, עילוט, עין מאהל, עארה, ערערה, פוריידיס, פסוטה, ריינה, שעב, אום אל-פחם, באקה אל-גרביה, טייבה, טירה, טמרה, כפר קאסם, נצרת, ס'חנין, עראבה, קלנסווה, שפרעם, דחי, כפר מצר, ניין, סולם, טייבה (בעמק), טמרה (יזרעאל), מוקייבלה, נארועה, צנדלה, ראס עלי, עין חוד, שייח' דנון, דייר ראפאת, עין נקובא, עין ראפה, אום אל-קוטוף, אל עריאן, מייסר, בועיינה-נוג'ידאת, ביר אל מכסור, בסמת טבעון, זרזיר, טובא-זנגרייה, כעביה-טבאש-חג'אג'רה, שבלי-אום אל-גנם, ח'ואלד, אבטין, עראמשה, ראס אל-עין, סלמה, דמיידה, חוסנייה, כמאנה, ערב אל נעים, משנית זבדה, סואעד (חמרייה), חמאם, עוזייר, רומאנה, רומת הייב, בסמ"ה, כפר יאסיף, מעלה עירון, בוסתאן אל מרג', אל בטוף.
  • ב. "יישובי הבדואים בדרום": רהט, תל שבע, חורה, לקיה, שגב שלום, כספייה, ערערה בנגב, אל קסום ונווה מדבר.
  • ג. הפרויקט ישים – הפרויקט מלווה בתכנית עסקית מקוצרת בעלת תרומה פוטנציאלית מוכחת ואשר מפרטות בה שלבי ביצוע הפרויקט.
  • ד. הפרויקט זמין – התכנית העסקית המלווה את הפרויקט, זמינה לביצוע לפועל, תוך 12 חודשים מיום חתימת הרשות או אשכול הרשויות על ההרשאה התקציבית, בין אם באמצעות תחילת עבודות בשטח ובין אם באופן אחר המותאם לתכנית.
  • ה. תקופת ביצוע הפרויקט – לא תעלה על 24 חודשים, מיום חתימת הרשות המקומית או אשכול הרשויות על ההרשאה התקציבית.
  • ו. סיום הליכי התכנון –  שלב תכנון הפרויקט,  הנדרש לשם הוצאתו לפועל, ככל שהדבר רלוונטי לביצוע הפרויקט, הסתיים ומוכן ליישום.
  • ז. טרם החל ביצוע הפרויקט –  טרם החל שלב כלשהוא של ביצוע הפרויקט, מלבד תכנונו.
  • ח. החסם היחיד המונע את תחילת הפרויקט הוא חסם תקציבי יחיד.
  • ט. מטרות הפרויקט: מימון הסרת חסמים יינתן למבקש התמיכה אשר הפרויקט בגינו הוגשה הבקשה הינו בעל תרומה לאחת או יותר מהמטרות הבאות, בהתאם למסלולים המפורטים בקול קורא:
   1. חיזוק הכלכלה המקומית של אחת מהרשויות המקומיות.
   2. חיזוק הכלכלה האזורית של מספר רשויות מקומיות.
   3. יצירת מקורות הכנסה לצורך הקצאה לפעילות השוטפת של רשות מקומית, רשויות מקומיות או לאשכול, פרויקטים המניבים הכנסות.
   4. חיסכון בעלויות לרשות מקומית, רשויות מקומיות או אשכול רשויות כתוצאה מהפרויקט, מתוך סך תקציב ההוצאות הרלוונטי.
 1. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 21.11.2021 בשעה 12:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' נטלי מור, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  natalym@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערי הפריפריה, הנגב והגליל - החברה הערבית והבדואית ". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
 2. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 8.12.2021 בשעה 12:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
 3. מספר קול הקורא בפורטל המרכב"ה: 14026.
 4. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.

 ​