מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  הקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל

  מכרז סגור

  קול קורא להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 04.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 09.12.2021 #
  04.11.2021

  1. המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל משרד התרבות והספורט (להלן: "המשרדים") מודיעים על פרסום קול קורא להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל.
  2. התמיכה תינתן עבור הקמת שני בתים ליצירה מוסיקלית, האחד בנגב והשני בגליל. התמיכה מיועדת לעבודות שיפוץ, התאמת והצטיידות מבנה לבית ליצירה מוסיקלית ועבור התפעול השוטף של המקום.
  3. המשרדים רואים חשיבות רבה בטיפוח ומינוף התרבות, האמנות והספורט בנגב, בגליל לשם יצירת מרחב תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה הצורכת תרבות ועוסקת בתרבות.
  4. אחד מתחומי התרבות המתפתחים ברשויות בנגב ובגליל הוא תחום המוסיקה. בשנים האחרונות ניתן לראות מגוון תוכניות לימוד בתחומי המוסיקה, הרכבים מוסיקליים שצמחו ביישובי הנגב והגליל, שלוחות שונות העוסקות בלימוד וקידום המוסיקה, הקמת קונסרבטוריונים, אולמות תרבות ועוד. כאמצעי נוסף לפיתוח ושדרוג תחום המוסיקה בנגב ובגליל, המשרדים קיבלו החלטה לפעול להקים 2 בתים ליצירה מוסיקלית וחשיפה בימתית שיהוו מסגרת ליצירה עבור היוצרים המתגוררים בנגב ובגליל.
  5. רשויות מקומיות המעוניינות בקבלת תמיכה כאמור, מתבקשות להגיש בקשה למשרד, באופן שיפורט במסמכי הקול קורא. התמיכה תינתן למבקשות תמיכה שיעמדו בכל הדרישות המפורטות בקול הקורא ובכפוף לקיום תקציב בפועל.
  6. תמצית תנאי הסף:
   • א. רשות מקומית הממוקמת בנגב ובגליל ברמה חברתית כלכלית 1 – 5.
   • ב. על הרשות המקומית להקצות מבנה לטובת הקמת בית ליצירה מוסיקלית, כמפורט במסמכי הקול קורא.
   • ג. על מבקשת התמיכה לצרף לבקשה תכנית עבודה ותכנית תקציבית, כמפורט במסמכי הקול קורא.
  7. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 18.11.2021 בשעה 14:00.שאלות ההבהרה ישלחו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לגב' לי סרוב, מנהלת תחום פרויקטים, באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה, בכתובת:  lees@png.gov.il  תחת הכותרת: "קול קורא להקמת בית ליצירה מוסיקלית בנגב ובגליל". מענה לשאלות ההבהרה יפורסם באתר המשרד.
  8. המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה הינו 9.12.2021 בשעה 14:00.את טופס הבקשה מלא וחתום וכלל הנספחים הנלווים, בצירוף תכנית העבודה, יש להגיש כקובץPDF  סרוק (ומכווץ במידת הצורך) וחתום לתיבת ההגשה במערכת מרכב"ה.
  9. מספר הקול קורא בפורטל המרכב"ה הינו 14017.
  10. תנאי הסף, אמות המידה לקבלת התמיכה ויתר התנאים הנלווים מפורטים במסמכי הקול קורא המלא והמחייב ובטפסים הנלווים.
  11. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בקול קורא ובטפסים הנלווים לו, הוראות הקול קורא גוברות.