מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

 קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי הצעירים בערים מעורבות בנגב ובגליל 2019

מכרז סגור

קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי הצעירים 2019

אייקון תאריך תאריך פרסום: 20.01.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.02.2019 #
20.01.2019
 • ​​​​1.      המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל (להלן: "המשרד") מבקש לקבל בקשות למטרות תקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי צעירים בערים מעורבות  בנגב ובגליל לשנת 2019 (להלן "הקול הקורא").

  2.      הקול הקורא מיועד לערים מעורבות ולרשויות מקומיות בנגב ובגליל בהן קיימים מרכזי צעירים (להלן "רשויות מעורבות / רשות מקומית / הרשות") ומטרתו לעודד את הרשויות המעורבות להעמיד רכז אוכלוסיות ייחודיות, דובר השפה הערבית שתפקידו בין היתר להנגיש את שירותי מרכז הצעירים לאוכלוסיות המיעוטים וליצור פניות יזומות באופן המותאם לאוכלוסייה המקומית.

  3.      מרכזי הצעירים, המיועדים לצעירים בגילאים 18-40 הוקמו במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית בכלל ובחיי יישובי הנגב והגליל בפרט ומעניקים מענה כולל ומקיף לצעירים ביישובים בהם הם חיים במטרה להוביל למימוש הפוטנציאל האישי של כל צעיר וצעיר.

  4.      תנאי הסף:

  א.      ברשות פועל מרכז צעירים אשר עומד בתו התקן של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ומתוקצב על ידי המשרד באמצעות קול קורא למרכזי צעירים בנגב ובגליל .

  ב.      הרשות הינה רשות מעורבת בה קיימת אוכלוסיית מיעוטים בהיקף של למעלה מ 10% מהאוכלוסייה. יובהר כי יישוב הומוגני המורכב כולו מאוכלוסיית מיעוטים לא ייכלל בקול קורא זה.

  ג.        העמדת מבנה מותאם לעריכת פעילויות חברתיות, חינוכיות, קהילתיות ותרבותיות עבור אוכלוסיית הצעירים ברשות המקומית.

  5.      מסמכי הקול קורא המלאים, המסמכים הנלווים, יתר תנאי הסף, אמות המידה לבחירת הזוכים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובתwww.negev-galil.gov.il

  6.      המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום שלישי, 5.2.2019 בשעה 18:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני: eldady@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי צעירים בערים מעורבות בנגב ובגליל לשנת 2019". התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.

  7.      המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי 14.2.2019  בשעה 13:00. ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יוגשו באמצעות דואר אלקטרוני:   eldady@png.gov.il תחת הכותרת: "קול קורא לתקצוב רכז עבור אוכלוסיית המיעוטים במרכזי צעירים בערים מעורבות  בנגב ובגליל לשנת 2019".

  8.      המשרד אינו מחויב לקבל הצעה כלשהי והוא רשאי לבטל את הקול הקורא או לפרסם קול קורא חדש מכל סיבה שהיא.

  9.      בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המצויות בקול הקורא הוראות הקול הקורא והטפסים הנלווים לו גוברות.