מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מכרז פומבי 10/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית

מכרז סגור

מכרז פומבי 10/18 לקבלת הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות

אייקון תאריך תאריך פרסום: 12.12.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 27.12.2018 10/18#
12.12.2018
 • 1.      המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל (להלן "המשרד") מבקש לקבל הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. 

  2.      במסגרת מכרז זה המציע מתבקש להגיש הצעה עבור שלושה (3) דגמים: קטן, בינוני וגדול שיוגדרו ויאופיינו על ידי המציע. הבחירה בדגמים תתבצע על סמך מרכיבי איכות בלבד, כשהמחיר ידוע ומוגדר מראש על ידי המשרד (250,000 ₪ לדגם קטן, 450,000 ₪ לדגם בינוני ו-650,000 ₪ לדגם גדול) כאשר המאפיינים ייקבעו על ידי המציע בלבד. 

  3.      המשרד אינו מתחייב להקמת מספר כלשהו של משחקיות וההחלטה אודות מספר המשחקיות שיירכשו ומיקום התקנת המשחקיות הינה של המשרד בלבד.

  4.      המציע נדרש להיות בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה של משחקיות ועם ותק של לפחות שנתיים אשר נרכש בין השנים 2018-2008. המציע נדרש להוכיח כי סיפק והתקין לפחות שתי (2) משחקיות בין השנים  2018-2008,  שעלותן הכוללת לא פחתה מ- 500,000 ₪ כולל מע"מ. 

  5.      המציע בעל מחזור כספי של 5 מיליון ₪ כולל מע"מ לפחות בכל אחת משלוש (3) השנים האחרונות 2017-2015.

  6.      מסמכי המכרז המלאים, המסמכים הנלווים וכל יתר התנאים, מפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בכתובת: www.negev-galil.gov.il

  7.      המועד האחרון להגשת ההצעות הינו יום חמישי י"ט טבת 27/12/2018  בשעה 12:00. 

  ההצעות, בצירוף כל המסמכים הדרושים, המפורסמים באתר המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יוגשו בשפה העברית, בשלושה (3) עותקים, במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 10/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל" ושם הספק / החברה המגישים את ההצעה. ההצעות יוגשו לתיבה שתוצב במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בתל אביב, ברחוב שאול המלך 8, קומה 13.

  8.      המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו יום חמישי, ה-20/12/2018 לא יאוחר מהשעה 12:00. שאלות הבהרה יוגשו בכתב בלבד באמצעות הדואר האלקטרוני:  meravo@png.gov.il  תחת הכותרת: "מכרז פומבי מס' 10/18 הצעות לתכנון, אספקה והתקנת משחקיות ביישובי הפריפריה החברתית, הנגב והגליל".