מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

מרכז/ת בכיר/ה (פיתוח הגליל)

מכרז סגור

מרכז/ת בכיר/ה (פיתוח הגליל)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 10.05.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.06.2018 #
10.05.2018

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

16.5.18
סוג העסקה: מילוי מקום במשרה זמנית 
משרד: 
לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 
רמת משרה: 
39-41
מקום משרה: 
תל אביב
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל דרוש/ה  עובד/ת  למשרת מרכז/ת בכיר/ה (פיתוח הגליל) מ"מ משרה זמנית   (מתח דרגות 39-41)
פירוט המטלות ותחומי האחריות:
שותפות בקביעת תוכניות העבודה השנתיות והרב שנתיות, בפיתוח, ניהול ותפעול
פרויקטים יזומים בנגב או בגליל.
סיוע בכתיבת מסמכי ייזום ואפיון לפרויקטים באזורי הנגב או הגליל הכוללים
שיתופי פעולה לרבות פרויקטים משותפים ורוחביים.
סיוע לביצוע וליישום הפרויקטים, בהתאם לצרכים ולאמצעים באגף בכיר נגב/גליל.
ריכוז והפצת דו"חות הפרויקטים אשר בטיפול האגף לרבות ליווי ומעקב אחר
ההתקדמות בביצוע הפרויקטים המבוצעים על ידי גורמי חוץ, בהתאם לדרישות
ולצרכים שנקבעו על ידי הממונה.
פועל/ת מול הלשכה המשפטית וחשבות המשרד בהיבטים הרלוונטיים הקשורים
בפרויקטים ובתיאום עם משרדי הממשלה הנוגעים בתחום פעילות האגף על פי הנחיית
הממונה.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.
דרישות סף:
השכלה :
השכלה אקדמית (תואר ראשון)**
ניסיון:
לבעלי תואר ראשון - 3 שנות ניסיון* ולבעלי תואר שני - 2 שנות ניסיון*
*ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד.
דרישות נוספות ורצויות:
הכרות עם עבודת מערכות במגזר הציבורי.
כושר יזום וניהול פרויקטים.
יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.
היכרות ועבודה עם המגזר השלישי.
כושר תאום וארגון.
רצוי- ידיעת שפות נוספות.
הערה:
**בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,
ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים
להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל - 4 שנות ניסיון וטכנאים ל - 5 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל.
בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים.
מקום העבודה:
 
תל אביב, המשרד צפוי לעבור לירושלים 
הערות :
איוש המשרה מתאריך 1.6.18
הגשת המועמדויות :
 
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד. 
לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il ולציין עבור משרת  מרכז/ת בכיר/ה (פיתוח הגליל) – מ"מ במשרה זמנית 
חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה
 לתשומת ליבכם:
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
המועד האחרון  להגשת  קורות החיים :  16.5.18