מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

  מכרז למשרת מרכז/ת מעקב ובקרה – מילוי מקום

  מכרז סגור

  מכרז למשרת מרכז/ת מעקב ובקרה – מילוי מקום

  אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.01.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.01.2018 #
  07.01.2018
  מרכז/ת (מעקב ובקרה) פיתוח הגליל  -  מ"מ
   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 
  14.1.18
  סוג העסקה: 
  מילוי מקום 
  משרד: 
  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
  רמת משרה: 
  38-40
  מקום משרה: 
  תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים).
  תקופת העסקה :
  כ – 3 עד 6 חודשים
   
  פירוט המטלות ותחומי האחריות:
  ריכוז הפעולות המנהליות הקשורות למינהל וארגון, פיקוח, מעקב ובקרה
  בנושאים הקשורים לפעילות האגף.
  סיוע באיסוף נתונים ומידע לצורך קביעת תוכנית עבודה לפרויקטים שונים
  בתחומי פעילות האגף בהתאם להנחיות הממונה.
  ריכוז פרויקטים ובכלל זה הכנת מסמכים, דיווח מצב הפרויקט וקישורם בין
  הגורמים המלווים את הפרויקט.
  טיפול בחומר המופנה למנהל האגף לרבות הכנת מסמכים ומכתבים לחתימתו.
  הפניית חומר לטיפולם של גורמי חוץ ופנים ומעקב אחר ביצוע הטיפול וכן
  ניהול מעקב ובקרה אחר יישום החלטות מנהל האגף.
  סיוע לעובדי האגף המקצועיים בתחומי עיסוקם לרבות איסוף מידע וחומר,
  בניית מאגרים לקשרים עם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות והמגזר השלישי
  השותפים בפרויקטים.
  סיוע בייזום כנסים, מפגשים וימי עיון מקצועיים לקידום פרויקטים.
  ריכוז נושא תוכניות העבודה של האגף מבעלי התפקידים השונים.
  קיום קשרי חוץ מול גורמים הקשורים לעבודת האגף.
  ריכוז ועדות קבועות שברשות מנהל האגף בהתאם לדרישת הממונה.
  ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.
  דרישות סף:
  השכלה:
  השכלה אקדמית (תואר ראשון)**
  ניסיון:
  לבעלי תואר ראשון - שנתיים ניסיון*
  לבעלי תואר שני - שנת ניסיון*
  *ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד
  או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה
  דרישות נוספות:
  כושר ניהול, תיאום וארגון ברמה גבוהה
  יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה
  ידע וניסיון בסביבת עבודה ממוחשבת
  הכרות עם עבודת מערכות במגזר הציבורי
  הכרות ועבודה עם המגזר השלישי
  הערות:
  **בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,
  ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות
  ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה
  אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
  במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 3 שנות ניסיון וטכנאים ל- 4 שנות
  ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.
   מקום העבודה:
  תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים)
   הערות :
   איוש המשרה צפוי החל בחודש פברואר 2018 !
   
  הגשת המועמדויות :
  יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד. 
  לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il ולציין עבור משרת  מרכז/ת (מעקב ובקרה) פיתוח הגליל  -  מ"מ
  חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
  קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.
   לתשומת ליבכם:
  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
  מועד אחרון להגשת קורות חיים : 14.1.18