מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

עוזר יעוץ משפטי – מילוי מקום- המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 10.11.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 17.11.2022 #
10.11.2022

עוזר יעוץ משפטי – מילוי מקום- המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 17.11.22

 

סוג העסקה: מילוי מקום

 

תקופת העסקה :  עד שנה

 

משרד: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

רמת משרה: 021 משפטנים מתח דרגות ב-א3

 

מקום משרה: ירושלים

 

 

תיאור עיסוק:

 

עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי פעולותיו של המשר/יחידת הסמך/ יחידה מינהלית  ( להלן " המשרד")במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.

 

 

תיאור המטלות ותחומי האחריות:

============================

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.

בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי,ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות כנדרש.

 

הכנת כתבי תביעה והגנה וריכוז ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי ונגד המשרד.

ליווי הדיון המשפטי, גיבוש עמדת המשרד בתיאום של קו התביעה או ההגנה הרצוי עם היועץ המשפטי ובתיאום עם הפרקליטות.

 

ייצוג המשרד בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים על פי הסמכה והופעה בפני ועדות הכנסת, הממשלה, בתי משפט ובתי דין ורשויות אחרות.

 

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

 

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.

 

ליווי משפטי במו"מ הנוגעים לביצוע פעולות עסקיות בתחום הרכש וקניית שירותים קבלניים, עריכת חוזים והתקשרויות וביצוע מעקב אחר יישום התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן.

 

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.

 

דרישות סף

******************

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים

 

 

 

 

רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

 

ניסיון:

לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)

 

נתונים נוספים:

 

***************

o ניסיון במתן יעוץ  משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה

o ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד

כישורים:

********

- עצמאות מחשבתית

- כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה

- כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד

- יכולת ייצוג הופעה מול קהל

- ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית

 

 

הערה:

************

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

 

* אשכול מנהל ציבורי:

מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

 

* אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

 

הערה:

  • איוש המשרה מיידי

הגשת המועמדויות:

 

יש להמציא במעמד הגשת המועמדות את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים עדכניים.
  2. תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות בתנאי הסף.
  3. אישורי העסקה מפורטים הכוללים פירוט המטלות, תאריכי העסקה מדויקים והיקף משרה, לוגו, היקף העסקה וחתימת מעסיק.

 

מועמדות שתוגש ללא המסמכים המפורטים לעיל לא תידון. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

 

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל ולציין עבור משרת עוזר יעוץ משפטי– מילוי מקום   modaot-png@png.gov.il

 

מועד אחרון להגשת המועמדות: 17.11.22