מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מרכז/ת בכיר/ה (התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 22.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 02.10.2022 #
22.09.2022

מכרז מספר : 102228 בינמשרדי

מס' המשרה : 81079645

תואר המשרה : מרכז/ת בכיר/ה (התקשרויות, רכש ופיקוח תקצ 1 - משרות.

היחידה : חשבות

המקום : ירושלים

המשרד : פיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

הדרגה : דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.

חלקיות : 100 אחוז

 

תאור התפקיד :

בדיקת הסכמי התקשרות עם ספקי שירותים וטובין ומאשרם, בהתאם להחלטות ועדת הרכישות, ובכפוף לחוקים, לתקנות ולנהלים בתחום.

אחריות על ניהול הבקרה אחר חוזי ההתקשרויות וביצוע מעקב אחר חתימתם ויישומם.

הכנת ניתוחי סוגיות כלכליות ומודלים כלכליים הקשורים לעבודתו.

סיוע לממונה בניהול יחידות המשרד/יחידת סמך בכל הקשור לאופן הגשת בקשות ההתקשרות, וביצוע בירורים לגבי התקשרויות מורכבות מול הגורמים הנוגעים בדבר.

אחריות על תהליך התמיכות במשרד בהיבט החשבותי, בהתאם להוראות התכ"מ, הנחיות אגף החשב הכללי והנחיות הממונה.

ביצוע בקרה אחר תהליכי הרכש באמצעות מערכות המידע הממוחשבות.

בדיקת התאמת ההתקשרות וההעברות התקציביות בהתאם לחוקים, לתקנות, להוראות ולנהלים המתאימים.

הדרכת והנחיית עובדים הכפופים לו בעבודתם. קביעת משימות וסדרי עדיפויות באישור הממונה.

השתתפות בקביעת נהלי עבודה, הנחיות ותכנית הדרכה בתחומי הרכש והתקשרויות המשרדיים מן ההיבט הכספי, הפיננסי והמכרזי.

השתתפות בעבודת ועדות מכרזים שונות במשרד/יחידת סמך (ענ"א, רכש וכד') מן ההיבט החשבותי.

השתתפות בוועדות מקצועיות אחרות, בהתאם למינוי הממונים.

מילוי מקום מנהל היחידה בהעדרו.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

דרישות המשרה:

דרישות סף:

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) בחשבונאות או בכלכלה או במנהל עסקים, או רואה חשבון בעל רישיון ממועצת רואי החשבון בישראל.

ניסיון:

לבעלי תואר ראשון- 3 שנות ניסיון בתחומים כספיים או כלכליים.

לבעלי תואר שני- 2 שנות ניסיון בתחומים כספיים או כלכליים.

ניתן להכיר בניסיון לפני מועד קבלת התואר/רישיון.

דרישות נוספות:

----------------------------

הכרת התחום המקצועי של תקינה חשבונאית בין-לאומית.

ידע ביישומים מורכבים בגיליונות אלקטרוניים.

הכרת החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום.

יכולת ניתוח דוחות כספיים.

יכולת ייצוגית וכושר ניהול מו"מ.

רצוי ניסיון ניהולי.

כושר ארגון וניהול.

כושר ביטוי בכתב ובעל-פה בשפה העברית

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי

חוק המינויים.

עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף

במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.

במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : כו' באלול, תשפ"ב (2022/09/22)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ז' בתשרי, תשפ"ג (2022/10/02)