מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מוביל/ת רכש – מילוי מקום- המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

אייקון תאריך תאריך פרסום: 11.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 18.09.2022 #
11.09.2022

מוביל/ת רכש – מילוי מקום- המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18.9.22

 

סוג העסקה: מילוי מקום

 

תקופת העסקה :  עד שנה

 

משרד: המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

רמת משרה: 36-39 מח"ר

 

מקום משרה: ירושלים

 

 

מהות העיסוק:

 

הובלת וביצוע תהליכי רכישה של טובין ושירותים בהתאם לצרכי הארגון, בכפוף לחוק חובת המכרזים, להוראות התכ"ם, להנחיות אגף החשב הכללי ולהוראות הממונה.

 

 

מטלות:

 

 • סיוע בגיבוש תכנית רכש שנתית ורב-שנתית בתחומים שהוגדרו ע"י הממונה בהתאם לסדרי העדיפויות של הארגון, לצרכי היחידות דורשות הרכש ולתקציב.

 

 • אחריות לקשר מול יחידות המשרד וסיוע בהוצאה לפועל של הליכי רכש מכל הסוגים, תוך הנגשת מידע ליחידות הארגון בתחומי הרכש.

 

 • מתן שירות מקיף וליווי מקצועי ליחידות דורשות הרכש בנוגע לכלל השלבים בהליך הרכש, וסנכרון התהליך עם הגורמים הרלוונטיים בארגון.

 

 • ביצוע מעקב ובקרה אחר הליכי רכש בתחום האחריות.

 

 • עדכון מאגרי המידע ותיעוד הליכי הרכש, ושימוש במידע לצורך הפקת דו"חות ושיפור העבודה.

 

 • שילוב והטמעה של מערכות מידע קיימות וחדשות בתחום הרכש.

 

 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

 

עם התפנותה של משרה היא תוחזר לרמה התחילית במסלול, דהיינו "ראש ענף", במתח

דרגות 39-36.

 

דרישות סף:

**********

 

השכלה:

------

השכלה אקדמית (תואר ראשון)

 

קורסים:

------

קורס דיני מכרזים (*)

 

 

ניסיון:

-------

 

לדרגה התחילית - לא נדרש ניסיון קודם.

לדרגות מתקדמות - ייחשב ניסיון בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד,

או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.(**)

 

כישורים ונתונים רצויים נוספים:

----------------------------------------

השכלה אקדמית (תואר ראשון) באחד מן התחומים הבאים: הנדסת תעשייה וניהול, כלכלה, חשבונאות, משפטים, מינהל עסקים או תואר אקדמי עם התמחות בתחום הרכש.

הכרת החוקים, התקנות ותהליכי העבודה בתחום הרכש במגזר הממשלתי.

הכרות עם מערכות המידע בתחום הרכש בממשלה.

כושר ניסוח בכתב ובעל פה.

יכולת ניהול משא ומתן.

יכולת ניהול תקציב.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי.

 

 

הערות

*************

(*) ניתן להשלים את הקורסים במהלך השנה הראשונה לתפקיד.

 

(**)ניתן למנות שנות ניסיון שנרכשו טרם קבלת התואר האקדמי, ובלבד שהניסיון הוא בתחומי המטלות המופיעות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

 

(***)

המשרה משוייכת למסלול קידום עד רמת מרכז/ת (מוביל/ת רכש) בדירוג המח"ר במתח דרגות 38-40 ובכפוף לתנאים מצטברים המפורטים במסמך התפקוד.

 

(****)

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים טכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים וטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק,

כאמור בפסקה 11.131 בתקשי"ר.

 

הנדסאים וטכנאים ידרשו להציג ניסיון לפי הפירוט להלן:

 

להנדסאים מוסמכים -1 שנות ניסיון כמפורט לעיל.

לטכנאים מוסמכים  - 2 שנות ניסיון  כמפורט לעיל.

 

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

רשאי לשמר את דרוגו המקצועי.

 

מקום העבודה:

* המשרד עתיד לעבור לירושלים במהלך חודש אוקטובר 2022

הערה

 • איוש המשרה מיידי

הגשת המועמדויות:

 

יש להמציא במעמד הגשת המועמדות את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים עדכניים.
 2. תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות בתנאי הסף.
 3. אישורי העסקה מפורטים הכוללים פירוט המטלות, תאריכי העסקה מדויקים והיקף משרה, לוגו, היקף העסקה וחתימת מעסיק.

 

מועמדות שתוגש ללא המסמכים המפורטים לעיל לא תידון. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

 

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל ולציין עבור משרת מוביל/ת רכש – מילוי מקום   modaot-png@png.gov.il

 

מועד אחרון להגשת המועמדות: 18.9.22