מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מנהל/ת תחום בכיר (תכנון, תקצוב ואסטרטגיה) – מילוי מקום

אייקון תאריך תאריך פרסום: 04.09.2022 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 11.09.2022 #
04.09.2022

מנהל/ת תחום בכיר (תכנון, תקצוב ואסטרטגיה) – מילוי מקום

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 11/09/2022

 

סוג העסקה: מילוי מקום

 

תקופת העסקה : 2 חודשים עד חצי שנה

 

משרד: פיתוח פריפריה נגב וגליל

 

רמת משרה: 41-43 מח"ר

 

מקום משרה: ***תל אביב

 

 

 

 לאגף בכיר  תכנון, תקצוב ואסטרטגיה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל דרוש/ה עובד/ת  במילוי מקום

 

פיתוח, יישום והטמעה של מתודולוגיה ארגונית לגיבוש תהליכי תכנון אסטרטגי ויישום מדיניות המבוססים על פרמטרים שונים כגון: הערכות מצב לאומיות, סקרים ומחקרים, הגדרת מטרות הארגון ויעדי הביצוע, הגדרת מדדי תפוקה ועוד.

 

שותפות בגיבוש ועריכת תוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית של המשרד, מתוך ראייה מערכתית ובתיאום עם ראשי האגפים המקצועיים, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב ומנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל ובהתאם להנחיות הנהלת המשרד.

 

שותפות בניהול, פיקוח ובקרה אחר תקציב המשרד, לרבות הכנת פניות תקציביות מול אגף התקציבים, עבודה מול ועדת כספים, החשב הכללי. תיאום מול גורמים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים לגיבוש ויישום תוכניות עבודה סיוע בקידום פרויקטים אזוריים ומקומיים, ובכלל זה בחינת ההיבטים התקציביים,

ייזום פעילות להרחבת שיתופי הפעולה בין המגזר הציבורי, לבין אגרונים בחברה האזרחית והמגזר העסקי. ניהול מערך הידע, המידע והנתונים של המשרד, ובכלל זה איסוף נתונים, בניית מאגרי מידע ויצירת תרבות ארגונית משתפת. ניהול מערך המחקר המשרדי תוך בניית תשתית מחקרית מעמיקה התומכת בתהליך תכנון מדיניות מבוסס נתונים.

 

כתיבת הצעות החלטה לוועדת שרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והממשלה, לרבות תיאום מול משרדי הממשלה השותפים, אגף התקציבים, המחלקה המשפטית ומזכירות הממשלה וסיוע בכתיבת תזכירי חוק.

 

הובלת צוותי חשיבה וכנסים בנושאים הקשורים לתוכניות עבודה של המשרד ולבחינת ניסוח מטרות ויעדים. עריכת תכניות אב וניסוח ניירות מטה בנושאים שעל סדר היום של המשרד, בהתאם להנחיות השר והמנכ"ל.

 

מופקד/ת על הערכת מדיניות, מעקב, בקרה, מדידת תפוקות ויישום תכניות העבודה. ניהול ומעקב אחר יישום החלטות הממשלה הביצועיות הנוגעות למשרד.

 

קידום והטמעה של תהליכי הערכה ובחינת אפקטיביות של תכניות המשרד. קידום ולווי מהלכי מדיניות לטווח קצר, בנוני וארוך ופועל לטיוב השימוש בכלי מדיניות שונים. הובלה, הנעה וסנכרון ממשקי פעולה ברמה פנים משרדית ובין משרדית.

 

ביצוע מטלות נוספות, בהתאם לצורכי המשרד ולהנחיות הממונה.

דרישות סף:

******************

 

השכלה:

**************

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*,

רצוי באחד מהתחומים הבאים: מדע המדינה,

כלכלה, מנהל עסקים, מידענות, הנדסת תעשייה וניהול.

 

ניסיון:

*************

לבעלי תואר ראשון 5 שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:

תכנון מערכתי ארוך טווח, ו/או גיבוש מסמכי מדיניות

ו/או  פיקוח מעקב ובקרה אחר תקציבים, פרויקטים ותכניות עבודה.

מתוך כלל שנות הניסיון נדרש ניסיון של שנתיים בתחום עיסוקו המקצועי של המשרד.

 

לבעלי תואר שני 4 שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:

תכנון מערכתי ארוך טווח, ו/או גיבוש מסמכי מדיניות

ו/או  פיקוח מעקב ובקרה אחר תקציבים, פרויקטים ותכניות עבודה.

מתוך כלל שנות הניסיון נדרש ניסיון של שנתיים בתחום עיסוקו המקצועי של המשרד.

 

דרישות נוספות רצויות:

***************************

ניסיון בניהול שותפויות ומשא ומתן, תקצוב ובקרה, בכתיבת מסמכי מדיניות.

כושר פרזנטציה ושכנוע.

שליטה בתוכנות office: יכולת עיצוב מצגות (Power Point), ניתוח נתונים

(Excel) והכנת מסמכים (Word).

יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד בשפה העברית

היכרות עם המגזר הציבורי.

 

*הערה:

***********************************************

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום

בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,

למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש

מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-6 שנות ניסיון וטכנאים ל- 7שנות ניסיון

בתחומים המפורטים לעיל.

 

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או

הטכנאים רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

 

 

 

מקום העבודה:

* המשרד עתיד לעבור לירושלים במהלך חודש אוקטובר 2022

הערה

  • איוש המשרה מיידי

הגשת המועמדויות:

 

יש להמציא במעמד הגשת המועמדות את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים עדכניים.
  2. תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות בתנאי הסף.
  3. אישורי העסקה מפורטים הכוללים פירוט המטלות, תאריכי העסקה מדויקים והיקף משרה, לוגו, היקף העסקה וחתימת מעסיק.

 

מועמדות שתוגש ללא המסמכים המפורטים לעיל לא תידון. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל ולציין עבור משרת מנהל תחום בכיר (פרויקטים)   modaot-png@png.gov.il

 

מועד אחרון להגשת המועמדות: 11/09/22