מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

סגן/ית מנהל/ת אגף בכיר פיתוח הגליל- מילוי מקום- חל"ד

אייקון תאריך תאריך פרסום: 08.11.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 15.11.2021 #

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 15.11.21

 

סוג העסקה: מילוי מקום

 

תקופת העסקה : 3 חודשים עד חצי שנה

 

משרד: לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

רמת משרה: 41-43 מח"ר

 

מקום משרה: תל אביב (המשרד צפוי לעבור לירושלים ברבעון הראשון של שנת 2022)

 

 

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת למשרת סגן/ית מנהל/ת אגף בכיר פיתוח הגליל

שותפות בתכנון וקידום פרויקטים רוחביים מחוללי שינוי לפיתוח הגליל בתחומים הבאים: כלכלה, חינוך, מגורים והתיישבות, תשתיות, איכות סביבה וקהילה ועוד.

 

שותפות בגיבוש תכנית העבודה השנתית והרב שנתית בנושאים שבתחום אחריות האגף, בשיתוף ובתיאום משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, כדוגמת: תוכנית לפיתוח הגליל ותוכנית לחיזוק חיפה והצפון.

 

אחריות לאיסוף נתונים ומידע לצורך קביעת תכנית עבודה מפורטת של פרויקטים לפיתוח הגליל בתחומים השונים.

 

ניהול מאגר הידע שנצבר לרבות מעקב אחר נתונים, תוכניות ומידע המהווים בסיס לייזום פרויקטים ולגיבוש עמדות המשרד בסוגיות בתחום פיתוח הגליל.

 

תיאום בין הגורמים השונים את ביצוע תוכנית העבודה לפיתוח הגליל וביניהם משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים נוספים.

 

ריכוז ביצוע הפרויקטים תוך איתור וטיפול בחסמים, יצירת כלים למעקב אחר יישום הפעולות הנדרשות על פי לוחות הזמנים לביצוע.

 

ייצוג המשרד בדיונים ובישיבות מול גורמים פנים וחוץ משרדיים בנושאים שבאחריות האגף.

 

אחריות  על תכנון ותאום סיורים מקצועיים מול גורמי פנים וחוץ.

 

כתיבת ניירות עמדה בתחומי פעילות האגף ומעבירם לממונה.

 

ביצוע מטלות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

 דרישות הסף:

*************

 

השכלה:

********

השכלה אקדמית (תואר ראשון)*

 

ניסיון:

********

לבעלי תואר ראשון - 5 שנות ניסיון ולבעלי תואר שני – 4 שנות ניסיון בתכנון, הובלה והטמעת פרויקטים רוחביים.

 

דרישות נוספות ורצויות:

************************

 

היכרות עם עבודת מערכות במגזר הציבורי.

תודעת מתן שירות גבוהה.

ידע נרחב אופיס לרבות גיליונות אלקטרוניים.

כושר תיאום וארגון.

יכולת הנעה וקידום של פרויקטים מורכבים.

 

הערה:

******

*בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 6 שנות ניסיון וטכנאים ל- 7 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או  הטכנאים רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

 

מקום העבודה:

* תל אביב, המשרד עתיד לעבור לירושלים ברבעון הראשון של שנת 2022

הערה

  • איוש המשרה במהלך חודש דצמבר 2021

 

הגשת המועמדויות:

 

יש להמציא במעמד הגשת המועמדות את המסמכים הבאים:

  1. קורות חיים עדכניים.
  2. תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות בתנאי הסף.
  3. אישורי העסקה מפורטים הכוללים פירוט המטלות, תאריכי העסקה מדוייקים והיקף משרה.

 

מועמדות שתוגש ללא המסמכים המפורטים לעיל לא תידון. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל

 modaot-png@png.gov.il

מועד אחרון להגשת המועמדות: 15/11/2021