מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

קול קורא להגשת מועמדות (מינוי בפועל) למשרת ממונה (יעוץ משפטי)

אייקון תאריך תאריך פרסום: 24.01.2021 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 01.02.2021 #
24.01.2021

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

1.2.21

מועד תחילת העסקה:

מיידי

משרד: 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

מקום משרה:

תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים ברבעון האחרון לשנת 2021)

דרגה:

א2-א4

דירוג :  021 - משפטנים

צורת ההעסקה: איוש המשרה בהליך של מינוי בפועל לתקופה שלא תעלה על שנה או לאיושה דרך קבע, המוקדם מבין מבניהם.

מועד תחילת העסקה: מיידי

תיאור התפקיד:

מתן ייעוץ משפטי באחד או יותר מתחומי הפעילות של המשרד/היחידה ועל הכנת חוות דעת משפטיות, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי של המשרד/היחידה.

ביצוע אחד או יותר מתחומי הפעולה המתוארים להלן בהתאם להנחיות הממונה ולחלוקת הסמכויות בלשכה המשפטית :

הכנת הצעות חוקים וחקיקת משנה, עיבוד תזכירי חוק, עריכת טיוטות חוק, מתן חוות דעת לגבי הצעות חוק של משרדי ממשלה אחרים ושל הכנסת הנוגעים לתחומי הפעילות של המשרד/היחידה.

הופעה, בהתאם לצורך, בפני ועדות שרים, ועדות הכנסת ורשויות אחרות בנושאים בתחום האחריות.

ריכוז הליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי המשרד או נגדו בתיאום עם הפרקליטות, וייצוג את המשרד בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים, על פי הסמכה.

ריכוז חומר הקשור לסכסוכים משפטיים בהם מעורב המשרד/היחידה וההשתתפות בקביעת עמדת המשרד בתיאום עם הפרקליטות.

השתתפות בוועדות פנימיות ובמשא ומתן על ביצוע פעולות עסקיות ומתן חוות דעת משפטיות בהתאם לצורך.

ניהול משא ומתן על חוזים, עריכת חוזים חדשים/שינויים בחוזים קיימים ומעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות.

הדרכת עובדים במשרד/יחידה בנושאים משפטיים והכנת הוראות ביצוע על פי דברי החקיקה השונים.

היתכנות לניהול עובדים בלשכה המשפטית, הדרכתם והנחייתם המקצועית בעבודה השוטפת וסיוע בפתרון בעיות המתעוררות במהלך העבודה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהנחיות הממונה.

 

דרישות סף:

השכלה: תואר אקדמי במשפטים

 

רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

ניסיון בעבודה משפטית (לא כולל התמחות):

 

    5 שנים - לבעלי תואר ראשון במשפטים

    4 שנים - לבעלי תואר שני ו/או שלישי במשפטים

                   או לבעלי תואר שני ו/או שלישי באחד מהאשכולות המפורטים מטה

 

 

דרישות נוספות רצויות:

 • ניסיון בתחומי העיסוק של המשרד/יחידה
 • ניסיון במספר תחומים משפטיים לרבות מתן יעוץ משפטי, קידום מדיניות ,

       רגולציה וחקיקה, הובלת הליכים משפטיים

 • ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד
 • ניסיון בהנחיית צוות עובדים
 • כושר ניהול משא ומתן, כושר תכנון וארגון
 • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד
 • קריאת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
 • תקשורת בין-אישית ברמה גבוהה

 

הערה:

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

* אשכול מנהל ציבורי:

  מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

* אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

  מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי

  אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

 

המשרה תאויש בעובד/ת מתוך שירות המדינה בלבד בהליך של מינוי בפועל בהתאם להוראות פרק משנה 8.2 בתקשי"ר, ובתנאי  שי/תענה על דרישות הסף של המשרה.

 

 

אופן הגשת מועמדות:

יש להעביר את המסמכים הנדרשים להלן לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il  ולציין "עבור קול קורא ממונה יעוץ משפטי":

 

 • גיליון קורות חיים (יש להוסיף מס' ת.ז. וכתובת מלאה)
 • תעודות השכלה
 • יש לצרף אישורי העסקה רשמיים הכוללים: תקופות ההעסקה בציון תאריכים מדויקים מיום עד יום, היקף העסקה, תיאור תפקיד, תחומי אחריות, לוגו, חתימה וחותמת.
 • גיליונות הערכה ומשוב לשנים: 2018 ו- 2019.
 • יש לצרף העתק תעודות ההסמכה אשר כוללת תאריך קבלת הרישיון.

 

הערות

 1. מועד אחרון להגשת מועמדויות:1.2.21
 2. רק פניות מתאימות תיענינה
 3. לא תיבדקנה פניות שתתקבלנה לאחר המועד האמור ו/או ללא המסמכים הנדרשים
 4. המודעה מופנית לנשים וגברים כאחד.