מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

רכז/ת לשכה בכירה - לשכת מנכ"ל - מ"מ

אייקון תאריך תאריך פרסום: 02.05.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 09.05.2019 #
02.05.2019

​ תאריך אחרון להגשת מועמדות:  9.5.19

 

סוג העסקה:  מילוי מקום 

 

משרד:  המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

רמת משרה:  15-18 מנהלי

 

מקום משרה:  תל אביב

 

תקופת העסקהכ – 3 חודשים עד 6 חודשים 

 

שעות עבודה:  נדרש/ת לעבודה בשעות הערב

 

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת  למשרת רכז/ת לשכה  למילוי מקום  חופשת  לידה  (מתח דרגות 15-18 מנהלי)

 

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

 

 

ריכוז עבודת הלשכה של המנכ"ל/מוקבל מנכ"ל, ובכלל זה תיאום פגישות, ועדות,

כנסים, ניהול לוח הזמנים, ניהול התכתבויות, מענה טלפוני וכדומה.

 

ניתוב חומר המגיע ללשכה לגורמים המתאימים במשרד, וניהול מעקב אחר המשך

הטיפול ומתן מענה לפונים, בהתאם לעניין.

 

ניהול המידע בלשכת המנכ"ל/מוקבל מנכ"ל, תיוקו וסיווגו בהתאם לכללים

ולהנחיות, לרבות ניהול חומר סודי ומסמכים רגישים.

 

עריכה וריכוז חומר מקצועי לקראת דיונים וישיבות, כולל ניירות עבודה, דוחות

ונתונים, בהתאם להנחיות המנכ"ל/מוקבל מנכ"ל והפצתם לגורמים הנוגעים בדבר.

 

מעקב אחר יישום החלטות הנקבעות על-ידי המנכ"ל/מוקבל מנכ"ל, ומתן תזכורת

לנוגעים בדבר לגבי מטלות שלא בוצעו במועדן.

 

הדפסת הפרוטוקולים, הגהתם והפצתם לגורמים הנוגעים בדבר.

 

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

 

 

דרישות סף:

************

 

השכלה:

----------

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד).

 

ניסיון:

----------

לבעלי 12 שנות לימוד - שתי שנות ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט

המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

 

לבעלי 14 שנות לימוד - שנת ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט

המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.

 

לבעלי השכלה אקדמית -  לא נדרש ניסיון מוקדם.

 

 

דרישות רצויות נוספות:

************************

 

עבודה בסביבה ממוחשבת

יכולת הקלדה מהירה

כושר הבעה בעל פה ובכתב בשפה העברית ובשפה האנגלית

 

 

הערה:

**********

בהתאם לפסקה 02.641 בתקשי"ר, סיום שירותו של עובד לשכת מנכ"ל/מוקבל מנכ"ל

במשרת אמון ייקבע על-ידי המנכ"ל/מוקבל המנכ"ל הממונה, או לחילופין, על-ידי

נציבות שירות המדינה. עם סיום כהונתו של המנכ"ל/מוקבל המנכ"ל, חדלה מיידית

העסקתו של עובד הלשכה בלשכתו, אלא אם כן המנכ"ל/מוקבל המנכ"ל החדש ביקש

להמשיך את העסקתו.

 

  

 מקום העבודהתל אביב


 הערות איוש המשרה צפוי להיות בחודש יוני

 

הגשת המועמדויות :

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד. 

לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il ולציין עבור משרת  רכז/ת לשכה בכירה  למילוי מקום

חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה

 

לתשומת ליבכם:

 

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 

מועד אחרון להגשת קורות חיים : 9.5.19