מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

עוזר/ת ראשי ליועץ משפטי מ"מ חופשת לידה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 24.08.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 30.08.2020 #
24.08.2020

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת למשרת עוזר/ת ראשי יועץ משפטי, בלשכה המשפטית– מילוי מקום חופשת לידה  (מתח דרגות ב'- א'2- משפטנים)

 

​​תאריך אחרון להגשת מועמדות: 30.8.2020

 

סוג העסקה: מילוי מקום

 

תקופת העסקה : בין שלושה חודשים לחצי שנה

 

משרד: לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 

רמת משרה: ב'- א'2- משפטנים

 

מקום משרה: תל אביב

 

מטלות ותחומי אחריות:

 

עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי

פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.

 

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.

 

בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות

כנדרש.

 

סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות.

 

ייצוג המשרד או את יחידת הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי

הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).

 

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש

ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

 

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות

הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.

 

מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן והצעה

לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה צורך.

 

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של

יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.

 

דרישות נוספות ורצויות:

 

  דרישות סף מחייבות:

 

  השכלה:

  השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים

 

  רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו

מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו

מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם

ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

 

 

  ניסיון:

  לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)

 

  דרישות רצויות:​

ניסיון במתן יעוץ  משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה

ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד

כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה

כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית

 

 

  הערה:

אלו הם תחומי ההשכלה לתואר שני ו/או שלישי שלא במשפטים, המוכרים על ידי

נציבות שירות המדינה כבעלי תרומה ממשית לביצוע תפקידו ולשיפור רמתו

המקצועית של המשפטן או הפרקליט או הסנגור הציבורי, בהתאם לסעיף 6.1 להסכם

הקיבוצי המיוחד מיום 4.12.2006:

 

אשכול מנהל ציבורי:

  מנהל ציבורי, מדיניות ציבורית, ממשל ופוליטיקה, מדעי המדינה

 

אשכול ניהול, ארגון ופיננסים:

  מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, ניהול ארגונים, תעשייה וניהול, ניהול משאבי

  אנוש, יעוץ ארגוני, גישור וניהול סכסוכים

 

מקום העבודה:

* תל אביב, המשרד עתיד לעבור לירושלים

הערה

צפי לאיוש המשרה בתחילת חודש אוקטובר​​​

הגשת המועמדויות:

 

יש להמציא במעמד הגשת המועמדות את המסמכים הבאים:

1.      קורות חיים עדכניים.

2.      תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות בתנאי הסף.

3.      רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם

לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

​​
קורות חיים אשר יועברו ללא אישורי השכלה, רישיון ישראלי לעריכת דין ואישור חברות בלשכת עורכי הדין, לא יידונו. המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

 

קורות חיים ומסמכים נוספים יש להעביר לכתובת מייל

modaot-png@png.gov.il

מועד אחרון להגשת המועמדות   30.8.2020

 ​