מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

עוזר/ת ראשי ליועץ המשפטי - מ"מ

אייקון תאריך תאריך פרסום: 01.04.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 07.04.2019 #
01.04.2019

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

7.4.19

סוג העסקה:

מילוי מקום

משרד:

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל

רמת משרה:

ב'- א'2- משפטנים

מקום משרה:

תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים).

תקופת העסקה :

כ-3 עד 6 חודשים

 

למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת  למשרת עוזר/ת ראשי ליועץ המשפטי למילוי מקום  חופשת  לידה  (מתח דרגות ב'- א'2- משפטנים)

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

 

עיסוק בהיבטים המשפטיים של נושאים כלליים וייחודיים הנובעים מתחומי

פעולותיו של המשרד או של יחידת הסמך במסגרת הלשכה לייעוץ משפטי.

 

מתן ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו של המשרד.

 

בדיקת פניות ושאלות בעלות אופי משפטי, ריכוז המידע הדרוש וניסוח את התשובות

כנדרש.

 

סיוע בהכנת כתבי תביעה והגנה בתיאום עם הממונה ועם הפרקליטות.

 

ייצוג המשרד או את יחידת הסמך בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים וליווי

הדיון המשפטי בתיקים שהוכנו (על פי הסמכה).

 

סיוע בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה, בהכנת החומר הדרוש

ובניסוח ההצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה.

 

סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן מסמכים משפטיים שונים על פי הנחיות

הממונים והדרכת עובדי המשרד לפי הצורך.

 

מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהמשרד או יחידת הסמך צד להן והצעה

לממונים נקיטת אמצעים ופעולות במקרה צורך.

 

ביצוע פעולות נוספות על פי הנחיות של היועץ/ת המשפטי/ת של המשרד או של

יחידת הסמך ובתיאום עם הממונה הישיר/ה.

 

דרישות סף

השכלה:

  השכלה אקדמית (תואר ראשון) במשפטים

 

רישיונות:

רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו

מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961. מועמד שחברותו

מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם

ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.

ניסיון:

  לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות)

  דרישות רצויות:

  • ניסיון במתן יעוץ  משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה
  • ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד
  • כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה
  • כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד
  • ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית

 מקום העבודה:

תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים)

 הערות :

 

 איוש המשרה צפוי להיות במהלך חודש מאי

 

הגשת המועמדויות :

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד.

לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il  ולציין עבור משרת  עוזר/ת ראשי ליועץ המשפטי ​

  • חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
  • קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.

 

 לתשומת ליבכם:

  • המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

 

מועד אחרון להגשת קורות חיים : 7.4.19