מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

סגן/ית מנהל/ת אגף בכיר (פיתוח הנגב) מ"מ חופשת לידה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 08.03.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 18.03.2020 #
08.03.2020

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18.3.2020

סוג העסקהמילוי מקום 

 

תקופת העסקהבין שלושה חודשים לחצי שנה

 

משרד: לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 

רמת משרה41-43

 

טווח שכר:  7,586 ₪ - 10,249 ₪  

 

מקום משרה*תל אביב

 

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת למשרת סגן/ית מנהל/ת אגף בכיר (פיתוח הנגב – מילוי מקום חופשת לידה  (מתח דרגות 41-43 מח"ר

 

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

 

סיוע למנהל/ת האגף ביישום התכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב בתחומים

הבאים: כלכלה, חינוך, מגורים והתיישבות, תשתיות, איכות סביבה וקהילה ועוד.

 

שותפות בגיבוש תכנית העבודה השנתית והרב שנתית בנושאים שבתחום אחריות האגף,

בשיתוף ובתיאום משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, לחיזוק ופיתוח הנגב.

 

אחריות לאיסוף נתונים ומידע לצורך קביעת תכנית עבודה מפורטת של פרויקטים

לפיתוח הנגב בתחומים השונים.

 

ניהול מאגר הידע שנצבר לרבות מעקב אחר נתונים, תוכניות ומידע המהווים בסיס

לייזום פרויקטים ולגיבוש עמדות המשרד בסוגיות בתחום פיתוח הנגב.

 

תיאום בין הגורמים השונים את ביצוע תוכנית העבודה לפיתוח הנגב וביניהם

משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וגופים נוספים.

 

ריכוז ביצוע הפרויקטים ווידוא כי הגורמים המעורבים מיישמים את הפעולות

הנדרשות ועומדים ביעדים על פי לוחות הזמנים.

 

שותפות בדיונים ובישיבות והצגת עמדת המשרד בנושאים שבתחום האחריות.

 

מופקד/ת על תכנון ותאום סיורים מקצועיים מול גורמי פנים וחוץ.

 

כתיבת ניירות עמדה בתחומי פעילות האגף והעברתם לממונים.

 

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

דרישות סף:

 

השכלה

השכלה אקדמית (תואר ראשון)

 

ניסיון:

לבעלי תואר ראשון - 5 שנות ניסיון ולבעלי תואר שני - 4 שנות ניסיון

* בתכנון, הובלה והטמעת פרויקטים רוחביים כמפורט לעיל:

 

דרישות נוספות ורצויות:

היכרות עם עבודת מערכות במגזר הציבורי

תודעת מתן שירות גבוהה

ידע נרחב אופיס לרבות גיליונות אלקטרוניים

כושר תיאום וארגון

יכולת הנעה וקידום של פרויקטים מורכבים

 

הערה:

**בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,

ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים

והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים

להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.

במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 6 שנות ניסיון וטכנאים ל- 7 שנות ניסיון

בתחומים המפורטים לעיל.

בעל/ת תעודת הנדסאי או טכנאי אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מבכר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

 

מקום העבודה:

* תל אביב, המשרד עתיד לעבור לירושלים 

הערות :

צפי לאיוש המשרה באמצע יוני

הגשת המועמדויות :

 

יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד. 

לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il  ולציין עבור משרת  סגן/ית מנהל/ת אגף בכיר (פיתוח הנגב)

 

  • חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
  • קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.

 

 לתשומת ליבכם:

 

  • המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
  • חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר.  משכורתו של המועמד הספציפי תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד וייתכן כי תהייה שונה באופן מהותי מהמוזכר בפרסום המשרה

.       מועד אחרון להגשת קורות חיים 18.3.2020