מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מרכז/ת בכיר/ה (רכש) מ"מ חופשת לידה

אייקון תאריך תאריך פרסום: 07.09.2020 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 14.09.2020 #
07.09.2020

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 14.9.2020

סוג העסקה: מילוי מקום

תקופת העסקה :בין שלושה חודשים לחצי שנה

משרד: לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

רמת משרה: 39-41

מקום משרה: *תל אביב

 

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת למשרת מרכז/ת  בכיר/ה  (רכש) באגף בכיר הון אנושי ומנהל  – מילוי מקום חופשת לידה  (מתח דרגות 39-41   מח"ר)

פירוט המטלות ותחומי האחריות:

 מופקד על ניהול יחידת הרכש, המספקת שירותי תכנון, ביצוע ובקרה על תהליכי הרכישה של מוצרים ושירותים עבור כלל יחידות המשרד/יחידת הסמך, בהתאם לחוק חובת המכרזים, הוראות  התכ"מ

והנחיות  חטיבת הנכסים, הרכש והלוגיסטיקה בחשב הכללי.

מופקד על תכנון הרכש השנתי והרב-שנתי של המשרד/יחידת הסמך,בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד/יחידת הסמך, לצרכי היחידות דורשות הרכש, לתקציב ולהוראות הממונה.

 מרכז את עריכת המפרטים, כתיבת המכרזים ופרסומם, בהתאם להגדרת היחידות דורשות הרכש, להנחיות הלשכה המשפטית ולהוראות חטיבת הנכסים הרכש והלוגיסטיקה בחשב הכללי.

 מרכז את עבודת ועדת המכרזים, מנהל משא ומתן עם ספקים, ומקיים קשר עם הזוכים לצורך יצירת ההתקשרויות.

 מופקד על הליכי המעקב והבקרה של תהליכי הרכש, ובכלל זה מפקח על ביצוע ועל איכות העבודות ואספקת הטובין והשירותים בהתאם לחוזי ההתקשרויות ולדיווחי היחידות דורשות הרכש, ומאשר חשבונות לתשלום.

 מנהל את צוות עובדי יחידת הרכש, ובכלל זה מגבש את יעדי היחידה, קובע תכניות עבודה, משימות וסדרי עדיפויות, מקצה תשומות כוח-אדם, מנחה מקצועית את העובדים ומנהל מעקב ובקרה אחר עבודתם.

 קובע את נהלי העבודה של המשרד/יחידת הסמך בתחומי הרכש, בהתאם להנחיות חטיבת הנכסים, הרכש והלוגיסטיקה בחשב הכללי.

 מופקד על ניהול ידע ומימוש מאגרי הידע של תחום הרכש, הכולל היסטוריית רכישות, קטלוג ספקים, ספריות מכרזים והתקשרויות ועוד.

 משלב ומטמיע את השימוש במערכות המידע בתחום הרכש בכלל, ואת מערכת המרכב"ה בפרט.

 מבצע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

דרישות סף:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) בהנדסת תעשייה וניהול או בכלכלה או במנהל עסקים

או בלוגיסטיקה.

לחילופין השכלה אקדמית (תואר ראשון) ובוגר קורס מקצועי בתחום הרכש

בהיקף של 100 שעות לימוד לפחות(*)(**)(***).

ניסיון:

 לבעלי תואר ראשון- 3 שנות ניסיון בתחומי הרכש כמפורט בתיאור העיסוק, רצוי

ניסיון ניהולי.

לבעלי תואר שני- 2 שנות ניסיון בתחומי הרכש כמפורט בתיאור העיסוק, רצוי

ניסיון ניהולי.

 

 

דרישות נוספות ורצויות:

הכרת החוקים, התקנות ותהליכי העבודה בתחום הרכש במגזר הממשלתי.

הכרות עם מערכות מידע לוגיסטיות (רצוי ERP).

כושר ניסוח בכתב ובעל פה.

יכולת ניהול משא ומתן.

יכולת ניהול והנעת עובדים.

יכולת ניהול תקציב.

ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת חומר מקצועי.

 

 

הערה:

(**) ההכשרות הן מטעם נציבות שירות המדינה, הכשרות מקבילות הנערכות על ידי גופים אחרים טעונות אישור נציבות שירות המדינה.

(***) בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאיםוהטכנאים,למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 4 שנות ניסיון וטכנאים ל- 5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.

בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים

רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.

 

מקום העבודה:

* תל אביב, המשרד עתיד לעבור לירושלים

הערות :איוש צפוי תחילת נובמבר

 

 

הגשת המועמדויות :

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד.

לכתובת מיילmodaot-png@png.gov.il ולציין עבור משרת  מרכז/ת בכיר/ה (רכש)

  • חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
  • ​-קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.

 

 לתשומת ליבכם:

 

  1. 1. המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד.

  • ​ -אומדן טווח שכר- 6,177 ₪- 7,586 ₪ - לבעלי השכלה אקדמית (תואר ראשון)
  • -הנדסאי/ טכנאי השכר נקבע ביחס לוותק המקצועי.
  • -חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר.  משכורתו של המועמד הספציפי תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד וייתכן כי תהייה שונה באופן מהותי מהמוזכר בפרסום המשרה

.

 

מועד אחרון להגשת קורות חיים 14.9.2020