מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מנהל/ת תחום (מחקר,מעקב ובקרה)- מ"מ

אייקון תאריך תאריך פרסום: 18.09.2019 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 23.09.2019 #
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 23.9.19
סוג העסקה: מילוי מקום 
משרד: המשרד לפיתוח הפריפריה , הנגב והגליל
רמת משרה: 40-42 מח"ר
מקום משרה: תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים).
תקופת העסקה :כחצי שנה 
טווח שכר: 6,826- 8,760 ₪ 
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  דרוש/ה  עובד/ת  למשרת מנהל/ת תחום מחקר מעקב ובקרה  באגף בכיר תכנון, תקצוב ואסטרטגיה – מילוי מקום חופשת לידה (מתח דרגות 40-42  מח"ר) 
פירוט המטלות ותחומי האחריות:
שותף בעריכת תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל
והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, לרבות סיוע לאגפים המקצועיים בהכנת והתוויית
תוכניות עבודה, וגיבוש מדדי תפוקה.
פיקוח, מעקב ובקרה אחר הפרויקטים המבוצעים בנגב ובגליל ועל ידי המשרד
לשיתוף פעולה אזורי, לרבות היבטים תקציביים.
פיקוח, מעקב ובקרה אחר הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל, לרבות בקרה
תקציבית ויישום תוכניות העבודה.
תיאום מול גורמים ממשלתיים וחוץ ממשלתיים לגיבוש ויישום תוכניות עבודה.
ביצוע סקרים בהתאם לדרישות יחידות המשרד והנהלת המשרד.
ריכוז עבודות מטה לתכנון מחקרים בנושאי הגירה, עידוד התיישבות, שיתופי
פעולה אזוריים ועוד בהתאם לצרכי המשרדים ודרישת האגפים המקצועיים, תוך
תיאום ושיתוף פעולה עם אגף כלכלה ומחקר במשרד לשיתוף פעולה אזורי, לרבות
התקשרויות עם מכוני מחקר ויועצים.
מופקד על יישום תוצאות ומסקנות המחקרים בתוכניות העבודה המשרדיות ובתהליכי
העבודה.
מופקד על ביצוע עיבודים סטטיסטיים בהתאם לצרכיי המשרד.
קיום שיתופי פעולה עם גופים אקדמיים ומדעיים, לשיתוף פעולה, בייזום, בביצוע
ובמימון של פרויקטים מחקריים, שעניינם מחקרים וסקרים.
עדכון בפעולות מחקר רלוונטיות המתבצעות בתחומי פעילות המשרדים וריכוז
דו"חות ממחקרים לראש האגף ולהנהלת המשרד תוך אחריות על קשרי המידע בתחומי
המחקר.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם  לצורכי המשרד ולהנחיות הממונה.
דרישות סף:
השכלה:
---------------------------------------
השכלה אקדמית (תואר ראשון), רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים:
כלכלה/מינהל עסקים/חשבונאות/הנדסת תעשייה וניהול/סטטיסטיקה
לחילופין, הנדסאי/טכנאי מוסמך
ניסיון:
---------------------------------------
לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון*
לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון*
*ניסיון בתחום עיסוק המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתאור התפקיד או
בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
דרישות נוספות ורצויות:
**********************
כושר תכנון, ארגון וניהול
ידע וניסיון עם מערכות מידע
כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה
הערות:
*******
(*) בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012, ובתיאום
בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים להגיש
מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים.
במקרה זה נדרשים הנדסאים ל- 5 שנות ניסיון וטכנאים ל- 6 שנות ניסיון
בתחומים המפורטים לעיל.
בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
 מקום העבודה: תל אביב (המשרד מיועד לעבור לירושלים)
 הערות : איוש המשרה צפוי להיות במהלך חודש אוקטובר
 
הגשת המועמדויות :
יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודת השכלה ואישורי העסקה המעידים על ניסיון הנדרש לתפקיד. 
לכתובת מייל  modaot-png@png.gov.il  ולציין עבור משרת  מנהל/ת תחום מחקר, מעקב ובקרה- אגף בכיר תכנון תקצוב ואסטרטגיה.
• חובה לציין בקורות החיים מספר זהות וכתובת מלאה.
• קורות חיים אשר יועברו ללא תעודת השכלה ואישורי העסקה, לא יידונו.
 לתשומת ליבכם:
• המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
• חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר.  משכורתו של המועמד הספציפי תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד וייתכן כי תיהיה שונה באופן מהותי מהמוזכר בפרסום המשרה 
מועד אחרון להגשת קורות חיים : 23.9.19​