מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
מכרז סגור

מנהל/ת אגף חירום, ביטחון מידע וסייבר

אייקון תאריך תאריך פרסום: 03.09.2018 אייקון תאריך תאריך אחרון להגשה: 10.09.2019 #
למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ולמשרד לשיתוף פעולה אזורי
דרושים/ות מועמדים/ ות למשרת מנהל/ת אגף חירום, ביטחון מידע וסייבר
(מקום העבודה תל אביב*)​​
ניהול מערך/אגף הביטחון (מנב"ט) במשרד/יחידת סמך בהתאם להוראות החוק להסדרת
הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998 (להלן - "החוק") ועל פי הנחיות משטרת
ישראל, שירות הביטחון הכללי, רשות חירום לאומית (רח''ל) ופיקוד העורף (להלן
"הגופים המנחים").
אחריות על אחד או יותר מהתחומים הבאים: אבטחה פיזית וחמושה, אבטחת השר/ה במתקני הקבע מידע וסייבר וחירום.
כתיבה ועדכון מערך ההוראות ונהלי הביטחון, האבטחה והחירום, הכנת תיקי שטח
ותיקים נושאיים בתחום הפעילות לפי הנחיות הגופים המוסמכים, הפצה ווידוא הפעלתם וכן בקרה אחר ביצוע ההוראות.
קיום קשר שוטף עם גורמי הביטחון המנחים, דיווח על פעולות ועל אירועים
חריגים וביצוע תחקירים לשם הפקת לקחים.
אחריות על גיוס וקליטה, כשירות בהתאם להנחיית קצין מוסמך, אימון והדרכת בעלי תפקידים ביחידה, מינוי נאמני ביטחון במקומות הנדרשים והכשרתם.
כתיבת תכניות עבודה שנתיות לרבות הצעת תקציב והבאתם לאישור הממונים.
ייצוג המשרד בפורומים בוועדות מקצועיות.
אבטחה פיזית וחמושה:
---------------------
אחריות להבטחת תפקודו של המשרד/יחידת סמך ומושאי האבטחה בשגרה ובחירום
לרבות מניעה וסיכול פעילות חבלנית ופלילית ובכלל זה אבטחת מתקנים, ניהול
מוקדים, מאויימים, חו"ל וביצוע בקרות ותרגילים.
אחריות על תכנון, ארגון וניהול פעולות האבטחה הדרושות לשם שמירה על ביטחונם הפיזי של העובדים/האזרחים במשרד, במתקנים ובאירועים השונים.
כתיבת תכניות אבטחה שנתיות, תכנון מערך האבטחה בהתאם להערכות מצב.
תדרוך עובדי המשרד ומשלחות היוצאות לחו"ל.
אבטחת השר/ה במתקני הקבע:
-------------------------
אחריות להבטחת השר/ה במתקני הקבע בהתאם להחלטת ממשה שבכ/47 בכפוף להנחיית
השירות הביטחון הכללי.
תכנון מערך האבטחה במתקני השר/ה, לרבות כתיבת תכניות עבודה ופק"מ, הקצאת
משאבים, כוח אדם והתאמת מעטפת מיגון ואמצעים טכנולוגיים ליצירת מתחם מאובטח
תן תקן שב"כ.
אבטחת מידע וסייבר:
------------------
הגנה מפני התקפות סייבר ודליפת מידע במרחב הקיברנטי לרבות אבטחת
תשתיות מידע קריטיות, מידע ארגוני, מידע מסווג, סינון ביטחון ורגולציה
עפ"י הנהלים והנחיות של הגופים המנחים.
אחריות על תחום אבטחת המידע המסווג והרגיש ותחום הסייבר שבאחריות המשרד,
כתיבת מדיניות אבטחת מידע למערכות המידע ולמרחב הסייבר ווידוא ביצוע.
אחריות על עריכת בדיקות ביטחון לעובדים ולגורמים הקשורים עם המשרד, עריכת
סיווג בטחוני של משרות המשרד.
חירום:
------
הכנה וליווי של אגפי המשרד לתפקוד במצבי חירום לרבות רשות ייעודית,
מפעלים חיוניים.
הכנת המשרד לשעת חירום (רציפות תפקודית) בכל אירוע חירום שיתרחש
לרבות מלחמה, אסונות טבע ורעידות אדמה.
הגדרת היעדים והערכות המשרד לשעת חירום וגיבוש תכניות עבודה ובכלל זה
מיפוי תחומי הפעילות של המשרד לצורך כתיבת תרחיש ייחוס ענפי.
קביעת רמת השירות לשעת חירום, הכרזה על תפקידים ומבנים חיוניים וריתוק משקי
של העובדים החיוניים.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולדרישת הקצין המוסמך והממונה.
דרישות סף:
**********
השכלה:
------
השכלה אקדמאית (תואר ראשון)*.
על-פי החוק רשאי הקצין המוסמך לפטור מועמד מחובת ההשכלה האקדמית וזאת
מטעמים מיוחדים שיירשמו ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך כי לאור
ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד.
במקרה זה יידרש המועמד להציג מספר שנות ניסיון כמפורט בהערות**.
הכשרות נדרשות:
--------------
1. בוגר/ת קורס פיקודי בצה"ל, במשטרת ישראל, בשירות הביטחון הכללי, בשירות
   בתי הסוהר או ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון.
2. בוגר/ת קורס מנהל/ת אבטחה בבית ספר להכשרה ממלכתי או ממוסד הכשרה בעל
   בעל תו תקן הקצין המוסמך.
3. מיישם/ת סייבר או בוגר/ת תכנית סייבר מוכרת על ידי הרשות הלאומית
   להגנת הסייבר או בוגר/ת קורס קב"טי ביטחון מערכות מידע המוכר על ידי
   הרשות הלאומית להגנה על הסייבר. מועמד/ת שטרם השלים קורס זה, מתחייב/ת
   להשלימו במהלך השנה הראשונה לתפקיד.***
ניסיון:
-------
לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון בתחום הביטחון או האבטחה.
מתוך כלל שנות הניסיון נדרש כי שלוש שנים יהיו במהלך החמש השנים שקדמו
ליום פרסום המשרה.
ובנוסף, שנתיים ניסיון ניהולי הכולל ניהול עובדים (הניסיון יכול
להיות חופף או מצטבר).
לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון בתחום הביטחון או האבטחה.
נדרש כי שלוש שנות הניסיון יהיו במהלך החמש השנים שקדמו ליום פרסום המשרה.
דרישות סף נוספות בהתאם לחוק:
---------------------------
אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.
מלאו לו 25 שנים.
רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה, התש"ט-1949 או שאין מניעה
לכך בכפוף לאישור מהגורמים המוסמכים.
סיווג ביטחוני מתאים.
כישורים רצויים:
******************
ידע באבטחת מידע.
כושר ארגון וניהול.
יכולת ביטוי טובה בכתב ובע"פ.
יכולת ניתוח והבנה של מערכות טכנולוגיות.
רצוי ידע וניסיון באבטחת אישים.
ניסיון בניהול צוות עובדים, רצוי בתחום האבטחה.
הערות:
******************
1. המינוי דורש את אישור כשירותו של המועמד על ידי הקצין המוסמך בהתאם
   לחוק.
2. המינוי מותנה בקבלת הההכשר הביטחוני הנדרש.
3. המינוי מותנה באישור רפואי בדבר כשירות רפואית.
4. העובד/ת מתחייב/ת במהלך עבודתו/ה לעבור בהצלחה את הקורסים המקצועיים
   הנערכים על ידי הגופים המנחים.
5. * בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012, ובתיאום בין
   נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
   הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים
   המוסמכים, רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה
   להשכלה אקדמית כללית.
   במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא בתוספת של שתי שנות ניסיון
   בתחום האבטחה ומהנדסאי/ת בתוספת של שנה בתחום האבטחה על דרישות הניסיון
   המפורטות לעיל.
   בעלי תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר נבחרו למשרה ידורגו בדירוג
   המנהלי. עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים
   או הטכנאים רשאי/ת לשמר את דרוגו/ה המקצועי.
6. **מועמד חסר השכלה אקדמית או אינו טכנאי מוסמך או אינו הנדסאי מוסמך
   המבקש להתמודד על המשרה, ידרש לניסיון של שבע שנות ניסיון בתחומים
   המפורטים בדרישות הניסיון. יובהר כי קבלת המועמדות מותנית באישור הקצין
   המוסמך.
7. ***מיום 30.06.2020 הדרישה למיישם סייבר או בוגר תכנית סייבר או בוגר
   קורס קב"טי ביטחון מערכות מידע מהווה תנאי סף להגשת מועמדות למשרה ולא
   תתאפשר הגשת מועמדות למי שאינו בעל ההכשרה הנדרשת.
*המשרה פטורה מחובת המכרז הפומבי, הליך האיוש יעשה בהתאם להחלטת ממשלה 2549 מיום 29.9.2002.
*איוש המשרה ייעשה עם התפנותה
*המשרד עתיד לעבור לירושלים
מועמדים העונים לדרישות הסף מוזמנים להגיש מועמדות לכתובת דוא"ל- 
modaot-png@pmo.gov.il​ עד לתאריך  10.9.19 בצירוף המסמכים שלהלן:
קו"ח בעברית
תעודות השכלה וקורסים כמפורט בדרישות הסף.
אישורים המעידים על ניסיון כמפורט בדרישות הסף- אישורי העסקה רשמיים( לוגו, חתימה+חותמת) הכוללים תאריכי מיום עד יום, היקף משרה ופירוט התפקיד.
צילום תעודת זהות 
                                                                         קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו רק פניות מתאימות יענו.