מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

התרת חסמים כלכליים ברשויות המקומיות

11.07.2022

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יקצה 120 מיליון ₪ נוספים המצטרפים ל-100 מיליון ₪ שהועברו ב-2021, ובסה"כ 220 מיליון ₪  עבור תמיכה בביצוע ויישום פרויקטים בעלי חסמים תקציביים המונעים פיתוח כלכלי מקומי או אזורי לרשויות מקומיות

 

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ממשיך בעשייה למען מתן שוויון הזדמנויות, צמצום פערים וחיזוק האוכלוסייה בנגב ובגליל. במסגרת זאת, המשרד פרסם שני קולות קוראים לתמיכה ברשויות מקומיות בסך כולל של 120 מיליון ש"ח:

האחד מיועד לסייע לרשויות מקומיות אשר מרבית תושביהן משתייכים לאוכלוסייה היהודית והדרוזית, והשני ייעודי לחברה הערבית והבדואית, זאת במסגרת החלטות הממשלה מספר 550 מיום ה-24.10.2021 ו-1279 מיום ה-14.3.2022.

התמיכה תינתן באמצעות הקצאת תקציב לפרויקטים ולתוכניות אשר יביאו להגדלת ההכנסות או לחיסכון בהוצאות מתוך סך ההכנסות העצמיות/תקציב ההוצאות של רשויות מקומיות/אשכול רשויות וזאת באמצעות הסרת חסמים תקציביים. כל זאת במטרה לקדם תכניות ופרויקטים מחוללי צמיחה בתחום הפיתוח הכלכלי, שהחסם היחיד העומד בפני מימושם הוא העדר תקציב.

120 מיליוני השקלים מתווספים לעוד 100 מיליון ₪ שניתנו ב-2021. מהניסיון והאינטראקציה השוטפת של המשרד מול הרשויות, מדובר במהלך כלכלי שהרשויות משוועות לו ושתהיה לו השפעה גדולה ואפקטיבית לכל רשות בתחום שלה. מרבית הרשויות מתמודדות עם תקציב גרעוני ופרויקטים מעין אלו מגדילים עבורן את מקורות ההכנסה ומחזקים את איתנות הרשות.