מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
16.11.2022

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יתמוך בכ- 15 מיליון ש״ח בערים המעורבות עכו, לוד, רמלה, מעלות תרשיחא ונוף הגליל במטרה לייצר בהן מרקם חיים משותף וקהילות מאוחדות וחזקות

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל יתמוך בהיקף של כ-15 מיליון ש״ח בערים המעורבות עכו, לוד, רמלה, מעלות תרשיחא ונוף הגליל במטרה לייצר בהן מרקם חיים משותף וקהילות מאוחדות וחזקות. בתוך כך המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל פרסם קול קורא לקידום תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין ערבים ויהודים בערים המעורבות לשנת 2022. הקול הקורא נועד לקדם מרקם חיים משותפים כשהתמיכה במסגרתו תינתן עבור תכניות עבודה בעלות השפעה חיובית על מרקם היחסים בין התושבים, תוך חיזוקם ושימת דגש על צמצום הפערים בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות, והכלכלה. לקול הקורא יוכלו לגשת ערים הממוקמות בנגב ובגליל ברמה חברתית כלכלית 1-5 או עיר המוגדרת במלואה כפריפריה החברתית.

תמיכת המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ניתנת במסגרת החלטת ממשלה מספר 1834. ״עיר מעורבת" - כהגדרתה בהחלטת ממשלה 1834 שהובילה הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית במשרד לשוויון חברתי, הינה עיר בה רוב של אוכלוסייה יהודית ומיעוט ניכר של אוכלוסייה ערבית המונה מעל 20% מתושבי העיר או מעל 20,000 תושבים.

בתוך כך נערך בעכו יום עיון מיוחד, בו השתתפו נציגים מעכו, לוד, רמלה, מעלות תרשיחא ונוף הגליל בו עלו הסוגיות הבוערות והאתגרים העומדים בפני הרשויות, הנציגים העמיקו במאפיינים ההופכים עיר מעורבת למשותפת, התמקצעו בתחום שיתוף ציבור, הגדירו מטרות ומיפוי את הצרכים בעבודה בקבוצות. יום העיון נערך בשיתוף המשרד לשוויון חברתי והרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית.

השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, עודד פורר "קיימת חשיבות רבה לחיזוק הערים המעורבות והרשויות המקומית המעורבות בפריפריה. בערים אלה לא אחת קיימת תחושת ניכור, עוינות וחוסר ביטחון אישי עבור האוכלוסיות היהודיות והערביות המתגוררות בהן והתקציב הייעודי יאפשר לערים אלה לייצר שיח אחר ולהטיב עם התושבים שבשטחן״.

אילן שוחט מנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל: "
חיזוק הערים המעורבות ויצירת קהילה מאוחדת וחזקה זהו יעד. הקול הקורא מפורסם כחלק ממדיניות המשרד להביא לפיתוח כלכלי, לשיפור חיי הקהילה ולהביא לצמצום הפערים בין אוכלוסיית היהודים והערבים ב"ערים המעורבות״. מבדיקה שערך המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עלה כי בערים מעורבות, קיים אי שוויון לכן תקצוב הרשויות המעורבות בפריפריה הכרחי עד מאד והתמיכה, תאפשר לערים אלה להתחזק מבחינות רבות באופן שיטיב עם תושבי הערים".