מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
05.02.2023

י"ד שבט תשפ"ג

-הודעה לתקשורת-

הממשלה אישרה את שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי"

המשרד יפעל בנגב, בגליל, בערים מעורבות, בשכונות בהן שיעור מסתננים גבוה, בהתיישבות הצעירה וביישובים מאוימים ביהודה ובשומרון; יוקם אגף התיישבות צעירה ומינהלת לפיתוח מטרופולין באר שבע; תחת אחריות המשרד יכללו רשות הצעירים, אגף בכיר אזרחים ותיקים והרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר

יצחק וסרלאוף שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: "מדובר על מהפכה שתזניק את פעילות המשרד. נפעל להגדלת מספר התושבים בנגב ובגליל באמצעות קידום מנועי צמיחה ופרויקטים לאומיים, נגדיל תחושת הביטחון האישי ונחזק את החוסן הלאומי. נקדם את אוכלוסיית הצעירים ונפעל לשיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים"

ממשלת ישראל אישרה היום (5.2.2023, י"ד שבט תשפ"ג) את שינוי שם המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ל"משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי". במסגרת החלטת הממשלה, שטחי הפעולה של המשרד יהיו בנגב, בגליל ובמטרופולינים שבהם, בערים מעורבות, בהתיישבות הצעירה, ביישובים מאוימים ובשכונות בהן קיים שיעור גבוה של מסתננים כהגדרתם בחוק למניעת הסתננות.

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יפעל לקידום פרויקטים מחוללי שינוי ומנועי צמיחה בנגב ובגליל, לעידוד הגירה חיובית וחיזוק הצמיחה הדמוגרפית, לביצוע פרויקטים לאומיים, להגדלת הצמיחה הכלכלית ועידוד תעשיות, לצמצום פערים, להסרת חסמי תכנון והקמת תשתיות פיזיות. כמו כן, המשרד יפעל לקידום אוכלוסיית הצעירים ושיפור איכות חייהם של האזרחים הוותיקים, לחיזוק החוסן החברתי והלאומי בהתאם למדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי הנמדדים מדי שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת לצד, העצמת הערים המעורבות, הגדלת תחושת הביטחון האישי וחיזוק חיי הקהילה. לשיקום, פיתוח וקידום אזורים בעלי שיעור מסתננים גבוה ולסיוע לישובים מאוימים ברמות האיום הגבוהות ביותר, קידום פעולות הסדרה, חיבור, חידוש ושיפור מרכיבי בטחון, מבני ציבור ותשתיות חיוניות בהתיישבות הצעירה.

כחלק מכך, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יקבל את שטחי הפעולה של המשרד לשוויון חברתי וסמכויות השר לשוויון חברתי בכל הקשור לרשות הצעירים ואגף בכיר אזרחים ותיקים. כמו כן, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יקבל ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר את הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר ויקים תחתיה אגף להתיישבות צעירה שיפעל בתיאום עם הגופים המוסמכים ובהתאם לדין החל באזור. בנוסף, תוקם במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מינהלת לפיתוח מטרופולין באר שבע, שתוקם מבלי לפגוע בסמכויות משרד הבינוי והשיכון או לשנות את אחריותם של משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון בנוגע למהלך הלאומי של העתקת מחנות צה"ל לנגב. לצד זאת שטח הפעולה של אגף בכיר פריפריה חברתית יועבר ממשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי למשרד הפנים.

יצחק וסרלאוף שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: "מדובר על מהפכה שתזניק את פעילות המשרד. החלטת הממשלה נותנת לנו כלים משמעותיים לשנות את המצב בנגב ובגליל מפריפריה לאזורים חזקים העומדים בפני עצמם. בנוסף קיבלנו על עצמנו את הטיפול בצעירים ובוותיקים כחלק מחיזוק החוסן הלאומי חברתי, כדי להבטיח שוויון הזדמנויות לכל צעיר במדינת ישראל ועל מנת לשפר את איכות חייהם של האזרחים הוותיקים לאורך שנים".

לפרטים נוספים:

רוני ניב

דוברת, ראש אגף תקשורת, דוברות והסברה, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

נייד: 050-2221862 דוא"ל: ronin@png.gov.il