מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תמך בשיפוץ אולם ספורט בבית ג'אן בסך של 1,000,000 ₪.

19.06.2022

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל תמך בשיפוץ אולם ספורט בבית ג'אן בסך של 1,000,000 ₪.

 

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ממשיך לחזק את הפריפריה והשיק הערב (ראשון, 19.6) את אולם הספורט החדש בבית ג'אן. המשרד תמך בשיפוץ ושדרוג אולם הספורט בסך של 1,000,000 ₪ במסגרת החלטת ממשלה והתכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסים. במטרה לחזק את התושבים בישובים הפריפריה, המשרד מוביל מהלך כולל שבמסגרתו המשרד מסייע לרשויות המקומיות בתמיכה תקציבית לשם עבודות שיפוץ ושדרוג מבני ציבור עירוניים וציודם.

 

תמיכה זו מצטרפת לשורת צעדים שהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל מוביל ומתקצב בישוב בית ג'אן בשנים האחרונות. ביניהם ניתן למצוא את תקצובו של מרכז הצעירים בישוב במטרה לקדם את השתלבות הצעירים בחיי החברה הישראלית.

תכנית זו הינה אסטרטגית, המבקשת לשים את נושא הצעירים על סדר היום הלאומי, החברתי והכלכלי. מרכז הצעירים מקדם פעילות בתחומי עידוד התיישבות של צעירים וחזרתם של בני מקום שעזבו למרכז הארץ, סיוע בפיתוח קריירה, תעסוקה ויזמות עסקית, עידוד להשכלה גבוהה ואקדמיה, מנהיגות ומעורבות חברתית, פיתוח קהילות יישוביות, קידום פעילויות תרבות ופנאי.

System.InvalidOperationException: The partial view 'gallery' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched:
~/Views/RenderMvc/gallery.aspx
~/Views/RenderMvc/gallery.ascx
~/Views/Shared/gallery.aspx
~/Views/Shared/gallery.ascx
~/Views/RenderMvc/gallery.cshtml
~/Views/RenderMvc/gallery.vbhtml
~/Views/Shared/gallery.cshtml
~/Views/Shared/gallery.vbhtml
~/Views/Partials/gallery.cshtml
~/Views/MacroPartials/gallery.cshtml
~/Views/gallery.cshtml
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.FindPartialView(ViewContext viewContext, String partialViewName, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at GovMultiSite.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview) in C:\Users\OfirH\Documents\Visual Studio 2015\Projects\GovMultiSite\GovMultiSite.DocTypeGridEditor\Web\Extensions\HtmlHelperExtensions.cs:line 139
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor_cshtml.Execute() in d:\WWW\new.negev-galil\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in d:\WWW\new.negev-galil\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20