מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

שכונות בפריפריה החברתית

שכונה בפריפריה שכונה בפריפריה


אגף הפריפריה החברתית הוקם בהמשך להחלטות ממשלה 631 מיום 01.11.2015 ו- 1453 מיום 15.05.2016 לפיהן, יישובים יוכרו כפריפריה אם הם משתייכים ליישוב המאופיין כמשויך למעמד סוציו-אקונומי נמוך, אף אם מיקומו אינו בפריפריה הגאוגרפית. יישובים שמוכרים מכוח החלטת ממשלה זו הוכרזו כאזורי עדיפות לאומית.

הקריטריונים שנקבעו כפריפריה: רשויות המסווגות 1-4 בדירוג הסוציו על פי פרסומי הלמ"ס. בנוסף על פי החלטת הממשלה הוכרו אזורים (שכונות) גם ברשויות החזקות מ-4 אך קיימים בתוכם אזורים המסווגים 1-8 (בסיווג אשכול חברתי כלכלי מפקד 2008). בעדכון החלטת ממשלה 4811 שהתקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה, עודכנו רשויות המסווגות בדירוג 1-4.

לצפייה ברשימת רשויות ישובים ושכונות בפריפריה החברתית - לחצו כאן