מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון

החלטות ממשלה

מספר החלטה  שם ההחלטה קישור להחלטת הממשלה המלאה באתר משרד ראש הממשלה
3719 הפקולטה לרפואה בצפת: שדרוג אמצעי הוראה בבתי חולים בצפון הפקולטה לרפואה בצפת: שדרוג אמצעי הוראה בבתי חולים בצפון
נג/ 23 קיים תיקון  3968 הקמת קרית על לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב הקמת קרית על לשיקום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במגזר הבדואי בנגב
1739 תוכנית רב שנתית לחיזוק קצרין תוכנית רב שנתית לחיזוק קצרין
917 תכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון תכנית רב שנתית לפיתוח מצפה רמון
1480 תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי- חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020 תכנית ממשלתית להעצמה ולחיזוק כלכלי- חברתי של היישובים הבדואים בצפון לשנים 2016-2020
          / 3239                        קיים תיקון       4704 תוכנית אסטרטגית רב- שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה- תיקון החלטת ממשלה תוכנית אסטרטגית רב- שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה- תיקון החלטת ממשלה
959/ קיים חידוש 4798 תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019 תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016 - 2019
1531 בית ספר לרפואה בצפת- הקמת מתחם הקבע  בית ספר לרפואה בצפת- הקמת מתחם הקבע 
2262 פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה
2311 הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו חצירא (באבא סאלי) הקמת מרכז מבקרים ומורשת להנצחת רבי ישראל אבו חצירא (באבא סאלי)
2318 שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה שדרוג תשתיות, שיפוץ, שימור והנגשה לציון קבר התנא ר' יונתן בן עוזיאל בעמוקה, קבר רבי עקיבא והרמח"ל בטבריה
2397 תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017 תכנית לפיתוח כלכלי חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב 2021-2017
2594 קביעת ממדים ויעדים בתוכניות תעסוקה  קביעת ממדים ויעדים בתוכניות תעסוקה 
 תיקון של 2025 3345 תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום- עלה נגב- הרחבה ופיתוח של בית החולים השיקומי בכפר "עלה נגב" והקמת מתקנים ושירותים שיקומיים ופרא- רפואיים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בנגב.  תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום- עלה נגב- הרחבה ופיתוח של בית החולים השיקומי בכפר "עלה נגב" והקמת מתקנים ושירותים שיקומיים ופרא- רפואיים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בנגב. 
3699 תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות תמיכה בפיתוח כפרי נוער לנוער נושר בסיכון מקבוצות אוכלוסייה ייחודיות
3717 פיתוח שכונות חדשות בעיר מודיעין עילית פיתוח שכונות חדשות בעיר מודיעין עילית
 
3741 תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם- העצמה כלכלית של המועצה המקומית ירוחם הנותנת מענה לאתגרים הייחודיים של היישוב תוך מינוף מגמות הפיתוח המואץ תוכנית רב שנתית לחיזוק ירוחם- העצמה כלכלית של המועצה המקומית ירוחם הנותנת מענה לאתגרים הייחודיים של היישוב תוך מינוף מגמות הפיתוח המואץ
3740 תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קרית שמונה, שלומי ומטולה- רשויות עירוניות צמודות גדר אויב שאינן נכללות בהחלטות ממשלה ייעודיות אחרות תכנית להעצמה ולפיתוח היישובים קרית שמונה, שלומי ומטולה- רשויות עירוניות צמודות גדר אויב שאינן נכללות בהחלטות ממשלה ייעודיות אחרות
3790 צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים  צמצום פערים חברתיים כלכליים ופיתוח כלכלי במזרח ירושלים 
4023 הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית הגדרת אזורים שבהם שיעור מסתננים גבוה כאזורי עדיפות לאומית
4328 תוכנית לחיזוק חוסן אזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועות עזה" לשנים 2019-2020 ותיקון החלטות ממשלה תוכנית לחיזוק חוסן אזרחי בשדרות וביישובי "עוטף רצועות עזה" לשנים 2019-2020 ותיקון החלטות ממשלה
 
 
4662 תוכנית רב- שנתית לפיתוח העיר האילת וחבל אילות תוכנית רב- שנתית לפיתוח העיר האילת וחבל אילות
     
2880 הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות הקמת רשות צעירים ושיתוף צעירים וצעירות בגופים שונים בקבלת החלטות ובהתוויית מדיניות
3188 תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל תוכנית לפיתוח דרך תיירותית לאורך ישראל