מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
31.01.2023

דבר הממונה - חוק חופש המידע 2023

 החזון והיעד העומד לנגד המשרד הוא להוביל, להעצים ולממש את עתידה של הפריפריה. העצמת חיי התושבים המקומיים היא משימה חברתית ולאומית כאחת המנחה את פעילות המשרד.  צמצום הפערים ושוויון ההזדמנויות הם תהליכים רב שנתיים ממושכים ומאתגרים.

 בשנה החולפת המשרד המשיך לפעול בתחום התעסוקה והפיתוח הכלכלי, תוך קידום פרויקטים מחוללי שינוי בתחומים שונים. המשרד ביצע פרויקטים מגוונים המעניקים אפשרויות לתושבים ומסייעים לפיתוח עסקי של האזור על ידי דחיפת מנועי צמיחה מקומיים ולאומיים וחיבור בין ההזדמנויות הכלכליות לבין העסקים בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית. המשרד המשיך לפעול להקמת עשרות האבים וקידם מיזמים כלכליים ברשויות המקומיות.

המשרד השקיע רבות בחינוך הבלתי פורמלי והמשיך לשאוף להעניק לילדי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית מסגרות העשרה חינוכיות בתחומים שונים מתוך רצון להעניק הזדמנות שווה לזו שמקבלים ילדי מרכז הארץ. כך, המשרד המשיך להפעיל מגוון פרויקטים בתחום כמו: מערך חונכויות, חוגי ספורט וטכנולוגיה, מרכזי מצוינות ומרכזי נעורים לחברה הדרוזית והצ'רקסית.

עבור אוכלוסיית הצעירים, המשרד המשיך להפעיל את מרכזי הצעירים הפרוסים ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית המספקים תמיכה בפיתוח קריירה, מנהיגות מקומית, מעורבות חברתית ופיתוח חיי קהילה שיסייעו להצמחת מנהיגי העתיד באזור.

לטובת חיזוק החוסן הקהילתי ועזרה למשפחות צעירות, המשרד המשיך את פרויקט הקמת מתקני משחקים ברשויות המקומיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית ואת פרויקטי הקמת מתחמי משחקיות, מגרשי מיני פיץ' ומתחמים מוזיקליים.

המטרה של פרויקטים אלו הינה לתת מענה למשפחות צעירות, לילדים ולנוער במטרה להעשיר את חיי החברה והקהילה של היישוב.

במסגרת פעילות המשרד לטובת אוכלוסיית הגיל השלישי, המשיך לפעול במסגרת תוכנית "תור הזהב", שמטרתה לפתח מנהיגות מקומית ולהעצים את אותם מבוגרים נפלאים בכל יישובי הפריפריה החברתית.

בנוסף, המשיך המשרד בשיפוץ ובניית מוסדות ציבור בהיקפים משמעותיים, בכלל הרשויות המקומיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

להגשת פניה לקבלת מידע באמצעות חוק חופש המידע לחצו כאן >>>​

לילך ניסים, מנהלת תחום רשויות ופיתוח אסטרטגי והממונה על חופש המידע טלפון: 03-6060794 דואר אלקטרוני: Hofesh.Meida-png@png.gov.il 

גיבוש מדיניות הפצת מידע יזום במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

כללי

למשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל מוגשות עשרות בקשות במסגרת חופש המידע מדי שנה.

הבקשות מתחלקות למספר סוגי בקשות: בקשות רוחביות אשר מוגשות ע"י עמותות שונות לכלל משרד הממשלה, בקשות בנוגע להחלטות ממשלה ובקשות בנוגע לשר אריה דרעי.

לרוב מדובר בבקשות נקודתיות ולא כאלו שניתן לאפיין ולגבש סביבם מדיניות פרסום יזום, עם זאת ישנו מענה וכל מקרה נבדק לגופו בכפוף לחוק חופש המידע.

משרדנו שמח להעניק מידע במסגרת חוק חופש המידע וגאה לפרסם את העבודה החשובה הנעשית ברחבי הפריפריה החברתית והגאוגרפית, תקצוב מתוקף קולות קוראים ונהלים מפורסמים באתר המשרד באופן קבוע.

פרסום מידע יזום

בבחינת הבקשה לפרסום מידע יזום ותחומים הרלוונטיים לכך, עלה כי המשרד מקיים התקשרויות רבות עם ספקים במסגרת מכרזים והצעות מחיר. המשרד מעוניין לשתף הסכמים אלו עם הציבור

מדי רבעון מפרסם המשרד דוח התקשרויות שבוצעו ברבעון שחלף. כעת מעוניין המשרד להרחיב מידע זה ולפרסם ההסכמים עצמם עם הספקים השונים לציבור.

המידע שיפורסם

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל עוסק בפרויקטים שונים ומגוונים ברחבי הפריפריה, החברתית והגיאוגרפית. פרויקטים חברתיים במסגרתם מפורסמים קולות קוראים ונהלים לתקצוב אירועי תרבות, מיזמים חברתיים ופעילויות שוטפות למגוון אוכלוסיות; פרויקטים ציבוריים בתחומים שונים כגון תקצוב מוסדות ציבור, הקמת מתקני שעשועים, הקמת משחקיות, מגרשי מיני פיץ', הקמת האבים ועוד.

במסגרת העבודה השוטפת בביצוע וליווי פרויקטים אלו נעזר המשרד באנשי מקצוע ייעודיים לקולות קוראים ונהלים רבים. אנשי מקצוע וחברות אלו פועלים מול המשרד מתוקף זכייתם במכרז פומבי ו/או זכייה במסגרת בקשות להצעות מחיר.

המכרזים מפורסמים כנדרש במערכת מנוף ובאתר המשרד. במסגרת גיבוש מדיניות הפצת מידע יזום המשרד מבקש לשתף את הציבור בהמשך התהליך ולפרסם ביוזמתו חוזים מול גופים אלו בין אם מדובר בחברות או ביועצים אשר זכו במכרז או בגופים המספקים שירותים למשרד בהליך קבלת הצעות מחיר במסגרת התנהלות אגף מנהל ורכש.

לוח הזמנים לפרסום

המשרד מתחייב לפרסם עדכון רבעוני של מידע זה. הלוז המוצע הינו בהתאם לפרסום דוח התקשרויות על פי הוראות היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים.

האחראי לפרסום

כאמור המשרד מתייחס ברצינות רבה את זכות הציבור לדעת וחופש המידע. במשרד פועלת ממונה על חופש המידע, עובדי המשרד מודעים לחשיבות מענה לפניות המגיעות במסגרת חופש המידע ומשתפים פעולה ברצון ומסייעים לממונה במתן מענה במידע הרלוונטי במסגרת תפקידם.

פרסום המידע המדובר אף הוא באחריות ממונה חופש המידע, לי סרוב, כאשר לאחר אישור מדיניות פרסום מידע יזום תיידע את כלל עובדי המשרד כך, שיהיו מודעים לעדכנה בכל עת במידע רלוונטי בנושא זה. כמו כן יבוצעו על ידי הממונה פניות לכלל העובדים אחת לרבעון על מנת לבדוק אם ישנו מידע רלוונטי באותה עת אשר ניתן לפרסם בפרסום היזום הקרב.

מידע אשר לא יפורסם

כל פניה המוגשת למשרד נבחנת מול המחלקה המשפטית בטרם ניתן מענה. במקרים רבים של פניות רוחביות לשלל משרדי ממשלה, ישנן הוראות והתייחסות היחידה הממשלתית לחופש המידע לגבי אופן מתן המענה והמידע אותו ניתן או לא ניתן לספק לפונים.

במקרה של פרסום חוזים מול ספקים לא יפורסם מידע אשר פרסומו עלול לפגוע בביטחון, אבטחת מידע ואבטחת פיזית של  השר או העובדים  ולא אושר לפרסום ע"י ראש אגף בטחון במשרד ובאישור המחלקה המשפטית. כמו כן לא יפורסם מידע אישי אשר לא מחויב לפרסום במסגרת חוק חופש המידע. בכל פרסום פעיל לממונה חופש המידע שיקול דעת ובעת הצורך תתייעץ עם המחלקה המשפטית על מנת שהמידע יפורסם בהתאם לחוק ולשביעות כל המעורבים בכך.

לילך ניסים
ממונה חופש המידע 
מנהלת תחום רשויות ופיתוח אסטרטגי

דיווח שנתי ממונה חופש המידע

דיווח ממונה חופש המידע 2022

דיווח ממונה חופש המידע 2021

דיווח ממונה חופש המידע 2020

דיווח ממונה חופש המידע 2019

דיווח ממונה חופש המידע 2018

פרסום דוח התקשרויות 2022

דוח התקשרויות רבעון 4

דוח התקשרויות רבעון 3

דוח התקשרויות רבעון 2

  דוח התקשרויות רבעון 1 2022

פרסום מידע יזום 2022 רבעון 1

מתקני פסגות - הארכת הסכם התקשרות - חתום

פעלטון - הארכת הסכם התקשרות - חתום

פרסום דוח התקשרויות 2021

  דוח התקשרויות רבעון 4 2021

  דוח התקשרויות רבעון 3 2021

  דוח התקשרויות רבעון 2 2021

  דוח התקשרויות רבעון 1 2021

פרסום מידע יזום 2021 רבעון 4

גנית פארק - הסכם חתום

היוזמה החינוכית ספורטיבית (שער שיוויון) - הסכם חתום

יפעת - הסכם חתום

מתן משקיעים בקהילה - הסכם חתום

פסגות - הסכם חתום

אלו את ניצן - הארכת הסכם

פרסום מידע יזום 2021 רבעון 3

מכרז 4.20 - מימוש אופציה ב.קמר - חתום

מכרז 4.20 מימוש אופציה יוסי טייב - חתום

מכרז 5.19 - אופטימום הרחבת התקשרות ומימוש אופציה - חתום

מכרז 5.19 - אשד הנדסה הרחבת התקשרות - חתום

מכרז 5.19 - יוסי טייב הרחבת התקשרות ומימוש אופציה - חתום

פרסום מידע יזום 2021 רבעון 2

דקר בניה והנדסה - חתום

חוזה אגם שיווק - חתום

תנועת הנוער בני חיל - חתום

אודיו סיסטמס - חתום

אל דקיאא אל אוול - חתום

פרסום מידע יזום 2021 רבעון 1

  גנים מוזיקלים הארכת הסכם פסגות - חתום

  התקשרות נאות אביב - חתום

  ב.קמר הרחבת התקשרות - חתום

  מיני פיץ גנית פארק הארכת הסכם התקשרות- חתום

  מכרז 05.19 אשד טל אסף הארכת התקשרות - חתום

  משחקיות הארכת הסכם פעלטון - חתום

פרסום דוח התקשרויות 2020

  דוח התקשרויות רבעון 4 2020

  דוח התקשרויות רבעון 3 2020

  דוח התקשרויות רבעון 2 2020

  דוח התקשרויות רבעון 1 2020

פרסום מידע יזום 2020 רבעון 4

  א.ס.ת - הסכם התקשרות - חתום

  ב.קמר - הסכם התקשרות - חתום

  יוסי טייב - הסכם התקשרות - חתום

דין וחשבון הממונה על יישום חופש המידע