מעבר לתוכן העמוד מעבר לצור קשר מעבר לתפריט תחתון
סמל המדינה ולוגו משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

אגף בכיר אזרחים ותיקים פועל למען קידום הזכויות של האזרחים הוותיקים בישראל בתחומים שונים. ברוח זו, פועל האגף בין היתר לשיפור איכות החיים של האזרחים הוותיקים בישראל, להנגשה של שירותים שונים לאזרחים ותיקים, לחיזוק הקשר הרב דורי בחברה הישראלית, לשילוב של האוכלוסייה הוותיקה בשוק העבודה ובחברה בישראל וכן מקיים פעילויות תרבות, השכלה ופנאי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים.

זכאים לקבל את השירות אזרחים ותיקים, ניצולי שואה ובני משפחותיהם.

מהו מוקד 8840*
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים פועל מזה עשור ומהווה כתובת לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע מקיף אודות הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים. במוקד ניתן מידע וסיוע בבירור זכויות בתחומים הבאים: זכויות מכח חוק האזרחים הוותיקים, ביטוח לאומי, זכויות ניצולי שואה, בריאות, סיעוד ועובדים זרים, דיור, פנסיה, הכנה לפרישה, רווחה, צרכנות, תרבות ופנאי וכל נושא שקשור לחיי היום יום של האזרח הוותיק בישראל. המוקד מסייע לאזרחים הוותיקים בבירור זכויותיהם וכן בפתרון בעיות ובהסרת חסמים המקשים על האזרחים הוותיקים בקבלת זכויותיהם ובמימוש הטבות ופועל אל מול גופים שונים במגזר הציבורי ומחוצה לו בשמם ולצד האזרחים הוותיקים.
טופס לבירור זכויות האזרח הוותיק

הערות
סעיף 1 לחוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק הינו תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל פרישה מעבודה כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
כיום, גיל הפרישה עבור גבר הוא 67 שנים ועבור אישה 62 שנים.

אגף בכיר אזרחים ותיקים
המוקד לאזרחים ותיקים
*8840
פקס: 02-5605034
מענה טלפוני
המוקד פועל בימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 20:00 וניתן מענה בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית, אנגלית, צרפתית וגרמנית.

למידע נוסף:

https://www.gov.il/he/departments/senior-citizens/govil-landing-page