השר לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל השיק בפקולטה לרפואה בגליל בצפת את התוכנית הרב-שנתית 'בוחרים גליל'...
כחלק ממעורבות מרכזי הצעירים בסיוע ותרומה לקהילה, נרתמו המרכזים השונים ברחבי הנגב והגליל לפעילות...

נגב

נגב

חזון אגף  נגב הוא הבאתם של 300 אלף תושבים חדשים לנגב ומינוף התהליכים המשפיעים על הצמיחה הכלכלית והדמוגרפית

גליל

גליל

האגף לפיתוח הגליל מוביל ומלווה פרויקטים מחוללי שינוי לצד חיזוק מפעלי ההתיישבות ברחבי הגליל ופועל לקידום הכלכלה, החינוך והרווחה באזור

צעירים

צעירים

אגף צעירים הינו חלק מרכזי מחזון השר והמנכ"לית המבטא את החשיבות שהמשרד רואה בקידום אוכלוסיית הצעירים בנגב ובגליל